فرز الماسی مدل سوزنی توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎270,000 تومان

فرز الماسی مدل شعله شمعی بلند توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎270,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Dentalree

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎240,000 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎270,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎270,000 تومان

فرز کارباید روند توربین - DiaTessin

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎108,000 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎270,000 تومان

فرز الماسی مدل روند توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎270,000 تومان

فرز الماسی مدل روند توربین - Dentalree

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎240,000 تومان

فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎270,000 تومان
فرز الماسی مدل روند توربین - Blue Diamond
  • ‎−10% تخفیف

فرز الماسی مدل روند توربین - Blue Diamond

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎157,500 تومان ‎175,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

فرز الماسی مدل استوانه ای سر پهن توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎270,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای لبه گرد توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎270,000 تومان

فرز الماسی مدل تخم مرغی توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎270,000 تومان
فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Blue Diamond
  • ‎−10% تخفیف

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Blue Diamond

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎157,500 تومان ‎175,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

پیشنهاد ویژه