فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل سوزنی توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل روند توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎160,000 تومان
  • پیشنهاد ویژه

فرز کارباید روند آنگل - DiaTessin

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎79,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای سر پهن توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل شعله شمعی بلند توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان
فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Blue Diamond
  • ‎−12% تخفیف

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Blue Diamond

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎198,000 تومان ‎225,000 تومان
  • ‎−12% تخفیف

فرز کارباید روند توربین - DiaTessin

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎79,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Dentalree

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎330,000 تومان

فرز الماسی مدل روند توربین - Dentalree

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎275,000 تومان
فرز الماسی مدل شعله شمعی بلند توربین - Blue Diamond
  • ‎−12% تخفیف

فرز الماسی مدل شعله شمعی بلند توربین - Blue Diamond

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎198,000 تومان ‎225,000 تومان
  • ‎−12% تخفیف

پیشنهاد ویژه