سیلر تعداد محصولات این گروه: 10


 •                بسته بندی: ۱۰ گرم پودر + ۶ میلی لیتر مایع       * ضمانت تاریخ مصرف     
  195,000 تومان
  پودر+مایع

 • محتویات بسته:- یک عدد سرنگ 13.5 گرمی (شامل 9 گرم بیس + 4.5 گرم کاتالیست)- یک عدد میکسینگ پد- یک عدد اسپاتول       * ضمانت تاریخ مصرف    
  199,000 تومان
  ارسال از دو روز آینده

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتوی بسته: یک عدد سرنگ 2 گرمی + 20 عدد تیپ + هولدر             * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •       محتوی بسته: 12 گرم MTA شامل 4.8 گرم کاتالیزور و 7.2 گرم بیس به همراه میکسینگ پد + 20 اتومیکس تیپ + 5 عدد تیپ چندبار مصرف      * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      محتوی بسته: یک عدد سرنگ دوتایی 10 گرمی به همراه میکسینگ پد و میکسینگ تیپ       * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: 15 گرم پودر + 15 میلی لیتر مایع       * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته:- یک عدد سرنگ 16 گرمی (شامل 6.5 گرم بیس + 9.5 گرم کاتالیست)- یک عدد میکسینگ پد- یک عدد اسپاتول       * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: - هشت گرم پودر- ده گرم رزین    * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: - هشت گرم بیس- سه و نیم گرم اکسلریتور    * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش