سیلر تعداد محصولات این گروه: 12


 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  22,250 تومان
  قوطی ۱۰۰ گرمی

 •                بسته بندی: ۱۰ گرم پودر + ۶ میلی لیتر مایع       * ضمانت تاریخ مصرف     
  198,000 تومان
  1 نظر
  پودر+مایع
 • جدید


  محتویات بسته: - پودر زینک اکساید 12 گرم- مایع اوژنول 8 میلی لیتر    * ضمانت تاریخ مصرف  
  250,000 تومان
  پودر+مایع

 • محتویات بسته: - پودر زینک اکساید 12 گرم- مایع اوژنول 10 میلی لیتر    * ضمانت تاریخ مصرف  
  160,000 تومان
  پودر+مایع

 •            * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتوی بسته: یک عدد سرنگ 2 گرمی + 20 عدد تیپ + هولدر             * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •       محتوی بسته: 12 گرم MTA شامل 4.8 گرم کاتالیزور و 7.2 گرم بیس به همراه میکسینگ پد + 20 اتومیکس تیپ + 5 عدد تیپ چندبار مصرف      * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      محتوی بسته: یک عدد سرنگ دوتایی 10 گرمی به همراه میکسینگ پد و میکسینگ تیپ       * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: 15 گرم پودر + 15 میلی لیتر مایع       * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته:- یک عدد سرنگ 16 گرمی (شامل 6.5 گرم بیس + 9.5 گرم کاتالیست)- یک عدد میکسینگ پد- یک عدد اسپاتول       * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: - هشت گرم پودر- ده گرم رزین    * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: - هشت گرم بیس- سه و نیم گرم اکسلریتور    * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش