ماده پرکننده کانال ریشه Maruchi - ENDOSEAL MTA

مشخصه:یک عدد سرنگ 3 گرمی + 20 عدد تیپ گیج 24

مشاهده محصول
‎1,950,000 تومان
  • جدید

سیلر Dentsply - AH Plus

مشخصه:4 میلی لیتر بیس + 4 میلی لیتر کاتالیزور + میکسینگ پد

مشاهده محصول
‎2,450,000 تومان

سیلر رزینی Morva-Sealer - مروابن

مشخصه:8 گرم پودر + 10 گرم رزین

مشاهده محصول
‎490,000 تومان

سیلر اندو - Master Dent

مشخصه:10 گرم پودر + 6 میلی لیتر مایع

مشاهده محصول
‎600,000 تومان

سیلر اندو Sure Dent - Sure-Seal Root

مشخصه:یک عدد سرنگ 2 گرمی + 20 عدد تیپ + یک عدد هولدر

مشاهده محصول
‎1,950,000 تومان

ماده پرکننده کانال ریشه Maruchi - ENDOSEAL TCS

مشخصه:یک عدد سرنگ 3 گرمی + 20 عدد تیپ گیج 24

مشاهده محصول
‎2,150,000 تومان

سیلر Biodinamica - Pulp Fill

مشخصه:12 گرم پودر + 10 میلی لیتر مایع

مشاهده محصول
‎331,000 تومان

سیلر Dentsply - AH26 Silver Free

مشاهده محصول
‎1,780,000 تومان

سیلر بیس رزینی DiaDent - Dia-ProSeal

مشخصه:یک عدد سرنگ 16 گرمی + یک عدد میکسینگ پد + یک عدد...

مشاهده محصول
‎685,000 تومان

سیلر Oxford - Root FILL

مشخصه:یک عدد سرنگ 7.8 گرمی + 5 عدد میکسینگ تیپ + 5 عدد...

مشاهده محصول
‎1,765,000 تومان

سیلر رزینی Beta RCS - بتادنت

مشخصه:8 گرم پودر + 10 گرم رزین

مشاهده محصول

سیلر Oxford - Root FILL System

مشخصه:یک عدد سرنگ 3.9 گرمی Root FILL + دو عدد بطری یک میلی...

مشاهده محصول

سیلر - Pulpdent

مشخصه:15 سی سی پودر + 7.5 میلی لیتر مایع + میکسینگ پد + اسکوپ

مشاهده محصول

سیلر DoriDent - Dorifill

مشخصه:12 گرم پودر + 8 میلی لیتر مایع

مشاهده محصول

سیلر Technew - Fill Canal

مشخصه:12 گرم پودر + 10 میلی لیتر مایع

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه