بلیچینگ تعداد محصولات این گروه: 40


 •    کاربامید پراکساید 16%     محتوی بسته: - سه عدد سرنگ حاوی 3 میلی لیتری کاربامید پراکساید 16%- یک عدد تیوب حاوی 10 میلی لیتر اکتیواتور- یک عدد تری ترموپلاستیک دوطرفه- یک عدد کیس هولدر- پنج عدد تیپ برای بلیچینگ      * ضمانت تاریخ مصرف    
  350,000 تومان
  موجود

 •   کاربامید پراکساید 11%     محتوی بسته: - یک عدد قلم حاوی 2 میلی لیتری کاربامید پراکساید 11% - یک عدد دهان بازکن دوطرفه      * ضمانت تاریخ مصرف    
  250,000 تومان
  2 میلی لیتر
 • جدید


    قابل استفاده برای سه بیمار قابل استفاده با لایت کاربامید پراکساید 44%     محتوی بسته: - یک عدد سرنگ حاوی 3 میلی لیتری کاربامید پراکساید 44%- به همراه پنج عدد تیپ - یک عدد سرنگ حاوی 3 میلی لیتری مایع رابردم نوری- به همراه پنج عدد تیپ      * ضمانت تاریخ مصرف    
  900,000 تومان
  سه بیمار

 •   قابل استفاده برای سه بیمار قابل استفاده با لایت کاربامید پراکساید 44%     محتوی بسته: - یک عدد سرنگ حاوی 3 میلی لیتری کاربامید پراکساید 44% - به همراه پنج عدد تیپ      * ضمانت تاریخ مصرف    
  700,000 تومان
  3 نظر
  سه بیمار

 •    کاربامید پراکساید 16%     محتوی بسته: - پنج عدد سرنگ حاوی 3 میلی لیتری کاربامید پراکساید 16%- پنج عدد تیپ- یک عدد کیس هولدر- متریال ساخت کاستوم تری- شید گاید      * ضمانت تاریخ مصرف    
  420,000 تومان
  موجود

 •    قابل استفاده در مطب پراکسید هیدروژن 35% محتوی بسته: دو عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری + 4 عدد مینی تیپ مشکی         * ضمانت تاریخ مصرف      فیلم راهنمای انجام اندو بلیچینگ
  550,000 تومان
  2 عددی

 •            کارباماید پروکساید 25% بسته بندی: 4 عدد سرنگ 6.6 گرمی + کیس هولدر تری بلیچینگ     * ضمانت تاریخ مصرف     
  480,000 تومان
  ۲۶/۴ گرمی

 •           قابل استفاده برای سه بیمار قابل استفاده به صورت بدون لایت هیدروژن پراکساید 35%     محتویات کیت: - 6 عدد سرنگ هیدروژن پراکساید هر کدام 0.84 گرم- 6 عدد سرنگ تغلیظ کننده (Thickener) هر کدام 0.36 گرم- 6 عدد کانکتور برای اتصال سرنگ هیدروژن پراکساید و تغلیظ کننده- یک عدد بطری حاوی دو گرم محلول خنثی کننده پراکسید- یک عدد اسپاتول- یک عدد پلاک- یک...
  750,000 تومان
  سه بیمار

 •    کاربامید پراکساید 22%     محتوی بسته: - پنج عدد سرنگ حاوی 3 میلی لیتری کاربامید پراکساید 22%- پنج عدد تیپ- یک عدد کیس هولدر- متریال ساخت کاستوم تری- شید گاید      * ضمانت تاریخ مصرف    
  420,000 تومان
  موجود

 •          کارباماید پروکساید 16%       بسته بندی: - 4 عدد سرنگ 3 میلی لیتری + یک عدد دهانشویه 30 میلی لیتری - یک عدد سرنگ 12 گرمی      * ضمانت تاریخ مصرف       
  325,000 تومان
  موجود

 •             محتویات کیت: - چهار عدد سرنگ ژل بلیچینگ کاربامید پراکسید 16% (هر کدام 3 گرم)- چهار عدد اپلیکاتور تیپ- دو عدد ورق با ضخامت 1 میلی متر برای ساخت کاستوم تری- یک عدد محفظه نگهدارنده تری          * ضمانت تاریخ مصرف     فیلم راهنمای استفاده از کیت بلیچینگ خانگی وایتنس پرفکت    
  370,000 تومان
  موجود

 •           قابل استفاده برای سه بیمار قابل استفاده به دو صورت با لایت و بدون لایت هیدروژن پراکساید 35%     محتویات کیت: - یک عدد بطری حاوی 10 گرم هیدروژن پراکساید- یک عدد بطری حاوی 5 گرم تغلیظ کننده (Thickener)- یک عدد بطری حاوی 2 گرم محلول خنثی کننده پراکسید- یک عدد اسپاتول- یک عدد پلاک- یک عدد سرنگ 2 گرمی محافظ لثه (مایع رابردم)- 6 عدد اپلیکاتور...
  690,000 تومان
  سه بیمار

 •           قابل استفاده برای یک بیمار قابل استفاده به دو صورت با لایت و بدون لایت هیدروژن پراکساید 35%     محتویات کیت: - یک عدد بطری حاوی 4 گرم هیدروژن پراکساید- یک عدد بطری حاوی 2 گرم تغلیظ کننده (Thickener)- یک عدد بطری حاوی 2 گرم محلول خنثی کننده پراکسید- یک عدد اسپاتول- یک عدد پلاک- یک عدد سرنگ یک گرمی محافظ لثه (مایع رابردم)- 3 عدد اپلیکاتور...
  360,000 تومان
  1 نظر
  یک بیمار

 •           قابل استفاده برای سه بیمار قابل استفاده به دو صورت با لایت و بدون لایت هیدروژن پراکساید 35%     محتویات کیت: - یک عدد بطری حاوی 10 گرم هیدروژن پراکساید- یک عدد بطری حاوی 5 گرم تغلیظ کننده (Thickener)- یک عدد بطری حاوی 2 گرم محلول خنثی کننده پراکسید- یک عدد اسپاتول- یک عدد پلاک- یک عدد سرنگ 2 گرمی محافظ لثه (مایع رابردم)- 6 عدد اپلیکاتور...
  690,000 تومان
  سه بیمار