کاغذ نوار قلب - Medichart

مشخصه:در سایزهای متنوع و طول 25 متر

مشاهده محصول
‎16,800 تومان

کاغذ الکتروشوک زول - Medichart

مشخصه:200 برگ

مشاهده محصول
‎37,000 تومان

چست لید هولتر و تست ورزش - Medico

مشخصه:عرضه در بسته 50 عددی

مشاهده محصول
‎127,500 تومان

پچ پریکاردیال Auto tissue Berlin - Matrix

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه قلبی آئورتی Sorin - Crown PRT

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه قلبی آئورتی Sorin - Solo Smart

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه قلبی آئورتی Sorin - Perceval

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه قلبی میترال پریکاردیال استنت دار Sorin -...

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه Medtronic - Freestyle

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه Medtronic - Mosaic Ultra Bioprosthesis

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه آئورت Cenovalve - همانند ساز بافت کیش

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه آئورتی Medtronic - Evolut R Transcatheter

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه Medtronic - Contegra Conduit

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه Medtronic - Hancock II

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

مسدودکننده Boston Scientific - Watchman LAA

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه