کاغذ نوار قلب - Medichart

مشخصه:در سایزهای متنوع و طول 25 متر

مشاهده محصول
‎16,800 تومان

کاغذ الکتروشوک زول - Medichart

مشخصه:200 برگ

مشاهده محصول
‎37,000 تومان

پچ قلبی ST. Jude Medical - SJM

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

پچ قلبی Gore Medical - Gore TEX

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

پچ قلبی Gore Medical - Gore Acuseal

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

پچ پریکاردیال Auto tissue Berlin - Matrix

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

پچ کاردیووسکلار C.R. Bard - ePTFE

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه قلبی آئورتی Sorin - Crown PRT

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه قلبی آئورتی Sorin - Solo Smart

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه قلبی آئورتی Sorin - Perceval

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه قلبی میترال پریکاردیال استنت دار Sorin -...

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه Medtronic - Freestyle

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه Medtronic - Mosaic Ultra Bioprosthesis

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه آئورت Cenovalve - همانند ساز بافت کیش

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

دریچه آئورتی Medtronic - Evolut R Transcatheter

مشخصه:معرفی و بررسی

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه