میکرو براش - Cotisen

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎48,000 تومان

میکرو براش - Smart Dispo

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎65,000 تومان

برس کامپوزیت - Cotisen

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎45,000 تومان

میکرو براش - TPC

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎55,000 تومان

ژل اسید اچ 37% High Viscosity جامبو - Dentonext

مشخصه:یک عدد سرنگ 60 میلی لیتری + دو عدد سرنگ خالی + 2 عدد...

مشاهده محصول
‎300,000 تومان

کامپوزیت فلو - Master Dent

مشخصه:دو عدد سرنگ 2 گرمی

مشاهده محصول
‎718,200 تومان

برس اسید اچ - سامان زر دندان

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎42,000 تومان

برس اسید اچ - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎50,000 تومان

کامپوزیت فلو - Dentex

مشخصه:یک عدد سرنگ 3 گرمی + 10 عدد تیپ

مشاهده محصول
‎390,000 تومان

ژل اسید اچ 37% - مروابن

مشخصه:سه عدد سرنگ 2.5 میلی لیتری + 3 عدد تیپ

مشاهده محصول
‎138,000 تومان

ژل اسید اچ 37% جامبو - مروابن

مشخصه:یک عدد سرنگ 50 میلی لیتری + 3 عدد تیپ + 3 عدد سرنگ...

مشاهده محصول
‎378,000 تومان

کامپوزیت Saremco - ELS Extra

مشخصه:4 گرمی

مشاهده محصول
‎1,100,000 تومان

اورال تیپ برای کوربیلداپ میکسینگ تیپ - Cotisen

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎300,000 تومان

کامپوزیت Vittra APS Enamel چهار گرمی - FGM

مشخصه:4 گرمی

مشاهده محصول
‎680,000 تومان

کامپوزیت قدامی - Dentex

مشخصه:4 گرمی

مشاهده محصول
‎490,000 تومان

پیشنهاد ویژه