‎−5%
‎495,000 تومان ‎470,250 تومان
‎1,690,000 تومان
‎−5%
‎60,000 تومان ‎57,000 تومان
‎720,000 تومان
‎199,000 تومان ‎189,050 تومان
‎970,000 تومان ‎921,500 تومان
‎485,000 تومان ‎460,750 تومان
‎169,000 تومان ‎160,550 تومان
‎−5% کامپوزیت قدامی Sino Dentex - Nano Hybrid DX. Anterior Composite
‎390,000 تومان ‎370,500 تومان
‎−5%
ویژگی:

100 عددی

‎85,000 تومان ‎80,750 تومان
‎1,290,000 تومان ‎1,225,500 تومان
‎−5%
ویژگی:

4 گرمی

‎1,487,000 تومان ‎1,412,650 تومان
‎299,000 تومان ‎284,050 تومان
‎349,000 تومان ‎331,550 تومان
‎225,000 تومان ‎213,750 تومان

پیشنهاد ویژه