کامپوزیت Saremco - ELS Extra

مشخصه:4 گرمی

مشاهده محصول
‎995,000 تومان

کامپوزیت قدامی - Dentex

مشخصه:4 گرمی

مشاهده محصول
‎490,000 تومان

کامپوزیت UltraDent - Vit-l-escence

مشخصه:2.5 گرمی

مشاهده محصول
‎2,800,000 تومان

کامپوزیت Kulzer - Charisma Diamond

مشخصه:4 گرمی

مشاهده محصول
‎950,000 تومان
  • ‎−15% تخفیف

کامپوزیت یونیورسال itena - Reflectys

مشخصه:4 گرمی

مشاهده محصول
‎745,450 تومان ‎877,000 تومان
  • ‎−15% تخفیف

کامپوزیت رزینی Tokuyama - Estelite Sigma Quick

مشخصه:3.8 گرمی

مشاهده محصول
‎1,166,053 تومان

کامپوزیت یونیورسال DentKist - CharmFil Plus

مشخصه:4 گرمی

مشاهده محصول
‎380,000 تومان

کامپوزیت SwissMediTec - Medi Jupiter

مشخصه:4.9 گرم کامپوزیت + 3 میلی لیتر ژل گلیسیرین + 5 عدد تیپ

مشاهده محصول
‎790,000 تومان

کامپوزیت SwissMediTec - Medi Classic

مشخصه:4.5 گرم کامپوزیت + 3 میلی لیتر ژل گلیسیرین + 5 عدد تیپ

مشاهده محصول
‎790,000 تومان

کامپوزیت خلفی SwissMediTec - Medi Opaque Posterior

مشخصه:4.9 گرم کامپوزیت + 3 میلی لیتر ژل گلیسیرین + 5 عدد تیپ

مشاهده محصول
‎810,000 تومان

کامپوزیت نانوهیبرید Biodinamica - epic Effect

مشخصه:4 گرمی

مشاهده محصول
‎602,000 تومان

کامپوزیت نانوهیبرید Biodinamica - epic Body

مشخصه:4 گرمی

مشاهده محصول
‎602,000 تومان

کامپوزیت بالک فیل - Master Dent

مشخصه:4.5 گرمی

مشاهده محصول
‎887,250 تومان

کامپوزیت نانوهیبرید Biodinamica - epic Enamel

مشخصه:4 گرمی

مشاهده محصول
‎602,000 تومان

کامپوزیت کوربیلداپ Dentkist - CharmCore

مشخصه:دو عدد سرنگ اتومیکس 5 میلی لیتری + 20 عدد میکسینگ...

مشاهده محصول
‎1,650,000 تومان

پیشنهاد ویژه