• ‎−30% تخفیف

کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونا - ABH

مشخصه:تک تست

مشاهده محصول
‎52,500 تومان ‎75,000 تومان
  • ‎−30% تخفیف

کیت الایزا سنجش Anti-SARS-CoV-2 S1-RBD (IgG) انسانی...

مشاهده محصول
‎1,530,000 تومان

کیت الایزا سنجش AMH انسانی - دیازیست

مشاهده محصول

کیت الایزا سنجش Anti-Helicobacter pylori IgM انسانی...

مشاهده محصول

کیت الایزا سنجش Anti-Helicobacter pylori IgG انسانی...

مشاهده محصول

کیت الایزا سنجش Anti-Helicobacter pylori IgA انسانی...

مشاهده محصول

کیت سنجش SARS-CoV IgM انسانی - دیازیست

مشاهده محصول

کیت الایزا سنجش SARS-CoV IgG انسانی - دیازیست

مشاهده محصول

کیت الایزا سنجش Free PSA انسانی - دیازیست

مشاهده محصول

کیت الایزا سنجش PSA انسانی - دیازیست

مشاهده محصول

کیت الایزا سنجش IgE انسانی - دیازیست

مشاهده محصول

کیت الایزا سنجش GH انسانی - دیازیست

مشاهده محصول

کیت الایزا سنجش Ferritin انسانی - دیازیست

مشاهده محصول

کیت الایزا سنجش Beta HCG Rapid انسانی - دیازیست

مشاهده محصول

کیت الایزا سنجش Prolactin انسانی - دیازیست

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه