مولت پرداخت کامپوزیت مدل Toboom - Flame

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎20,000 تومان

مولت پرداخت آمالگام مدل Toboom - Flame

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎20,000 تومان

برس برساژ رنگی مدل کاپ - DentaFlux

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎6,000 تومان

مولت پرداخت آمالگام مدل کاپ - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎20,000 تومان

مولت پرداخت کامپوزیت مدل کاپ - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎20,000 تومان

مولت پرداخت کامپوزیت مدل دیسک - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎20,000 تومان

برس برساژ نایلونی مدل توپر - Microdont

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎10,000 تومان

مولت پرداخت کامپوزیت مدل محدبی - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎20,000 تومان

برس برساژ نایلونی مدل کونیک - Microdont

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎10,000 تومان

مولت پرداخت آمالگام مدل دیسک - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎20,000 تومان

مولت پرداخت کامپوزیت مدل Flame پنج عددی - Toboom

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎120,000 تومان

مولت پرداخت کامپوزیت مدل کاپ 5 عددی - Toboom

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎120,000 تومان

مولت پرداخت آمالگام مدل Flame پنج عددی - Toboom

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎120,000 تومان
  • جدید

مولت پرداخت پرسلن و بیس رزینی دنچر مدل Flame هندپیس...

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎80,000 تومان

مولت پرداخت آمالگام مدل محدبی - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎20,000 تومان

پیشنهاد ویژه