مولت پرداخت کامپوزیت مدل Toboom - Flame

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

مولت پرداخت کامپوزیت مدل کاپ - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

مولت پرداخت آمالگام مدل Toboom - Flame

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

برس برساژ رنگی مدل کاپ - DentaFlux

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎7,000 تومان

مولت پرداخت آمالگام مدل کاپ - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

مولت پرداخت کامپوزیت مدل دیسک - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

مولت پرداخت کامپوزیت مدل محدبی - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

مولت پرداخت آمالگام مدل دیسک - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

مولت پرداخت آمالگام مدل محدبی - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

خمیر پروفیلاکسی - گلچادنت

مشخصه:150 گرمی

مشاهده محصول
‎233,750 تومان

استریپ بین دندانی - Tor VM

مشخصه:25 عددی

مشاهده محصول
‎130,000 تومان

مولت سنگی پرسلن و آکریل آنگل - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎375,000 تومان

برس برساژ نایلونی مدل کونیک - Microdont

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎15,000 تومان

کیت دیسک خورشیدی پرداخت کامپوزیت 2 رنگ 6 عددی - Toboom

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎780,000 تومان

خمیر پرداخت - Master Dent

مشخصه:5 گرمی

مشاهده محصول
‎515,000 تومان

پیشنهاد ویژه