کامپوزیت تعداد محصولات این گروه: 60


 • محتوی بسته: یک عدد سرنگ 3 گرمی * برای استفاده از این کامپوزیت انتهای سرنگ را با یک جسم سخت (همانند انتهای قلم کامپوزیت) به داخل فشار دهید و یا از پیستون مخصوص آن استفاده نمائید.      * ضمانت تاریخ مصرف  
  137,000 تومان
  1 نظر
  3 گرمی

 • محتویات بسته: یک عدد سرنگ 1.8 گرمی (1 میلی لیتری) + پنج عدد تیپ       * ضمانت تاریخ مصرف  
  150,000 تومان
  1 نظر
  1.8 گرمی

 • محتوی بسته: 2 عدد سرنگ 2 گرمی           * ضمانت تاریخ مصرف   
  185,000 تومان
  ۲ عددی

 • محتوی بسته: یک عدد سرنگ 5 گرمی به همراه سه عدد تیپ مخصوص     * برای استفاده از این کامپوزیت انتهای سرنگ را با یک جسم سخت (همانند انتهای قلم کامپوزیت) به داخل فشار دهید و یا از پیستون مخصوص آن استفاده نمائید.      * ضمانت تاریخ مصرف  
  219,000 تومان
  5 گرمی

 • محتویات بسته: یک عدد سرنگ 2 گرمی به همراه 10 عدد تیپ         * ضمانت تاریخ مصرف  
  215,000 تومان
  1 نظر
  2 گرمی

 • محتوی بسته: یک عدد سرنگ 2 گرمی + 5 عدد تیپ      * ضمانت تاریخ مصرف  
  150,000 تومان
  2 گرمی

 •             محتویات بسته: ۱۴ گرم خمیر کاتالیست ۱۴ گرم بیس ۳ میلی لیتر رزین ۳ میلی لیتر کاتالیست ۷ میلی لیتر اسید اچ اسپاتول + میکسینگ پد             * ضمانت تاریخ مصرف     
  276,500 تومان 395,000 تومان
  تخفیف ویژه
  رزین+کاتالیست

 •      * ضمانت تاریخ مصرف  
  69,000 تومان
  4 نظر
  ۴ گرمی

 • محتوی بسته: یک عدد سرنگ 5 گرمی به همراه سه عدد تیپ مخصوص     * برای استفاده از این کامپوزیت انتهای سرنگ را با یک جسم سخت (همانند انتهای قلم کامپوزیت) به داخل فشار دهید و یا از پیستون مخصوص آن استفاده نمائید.      * ضمانت تاریخ مصرف  
  219,000 تومان
  5 گرمی

 •      * ضمانت تاریخ مصرف        محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است. فيلم کامپوزیت نانوهیبرید یونیورسال Filtek Z250 XT
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف        محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف     محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف      محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.         فیلم آموزشی و نحوه استفاده از کامپوزیت Z350 XT  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف       محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.         فیلم آموزشی و نحوه استفاده از کامپوزیت Z350 XT  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     محتوی بسته: یک عدد سرنگ ۴/۷ گرمی      * ضمانت تاریخ مصرف  
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف     محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.
  4 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •   محتوی بسته: یک عدد سرنگ 4 گرمی * پیشنهاد می شود به همراه این محصول از باندینگ نسل 5 استفاده گردد.      * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •          * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      * ضمانت تاریخ مصرف  
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     محتوی بسته: یک عدد سرنگ ۴ گرمی      * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش