کامپوزیت تعداد محصولات این گروه: 52


 • محتوی بسته: یک عدد سرنگ 3 گرمی * برای استفاده از این کامپوزیت انتهای سرنگ را با یک جسم سخت (انتهای قلم کامپوزیت) به داخل فشار دهید و یا از گان مخصوص آن استفاده نمائید.      * ضمانت تاریخ مصرف  
  137,000 تومان
  1 نظر
  3 گرمی

 • محتویات بسته: یک عدد سرنگ 1.8 گرمی (1 میلی لیتری) + پنج عدد تیپ       * ضمانت تاریخ مصرف  
  150,000 تومان
  1 نظر
  1.8 گرمی

 • محتویات بسته: یک عدد سرنگ 2 گرمی به همراه 10 عدد تیپ         * ضمانت تاریخ مصرف  
  215,000 تومان
  1 نظر
  2 گرمی

 • محتوی بسته: 2 عدد سرنگ 2 گرمی           * ضمانت تاریخ مصرف   
  185,000 تومان
  ۲ عددی

 •        * ضمانت تاریخ مصرف    
  154,000 تومان
  ۴/۵ گرمی

 • محتوی بسته: یک عدد سرنگ 5 گرمی      * ضمانت تاریخ مصرف  
  250,000 تومان
  5 گرمی

 • محتوی بسته: یک عدد سرنگ 5 گرمی      * ضمانت تاریخ مصرف  
  220,000 تومان
  5 گرمی

 • محتویات کیت: - شش عدد کامپوزیت 5 گرمی (از هر شید یک عدد)A2 - A3 - A3.5 - B2 - C2 - OA3.5- یک عدد کامپوزیت فلو 2 گرمی با شید A2- یک عدد باندینگ نسل پنجم توتال اچ Bond PlusNT 5 میلی لیتری- یک عدد ژل اسید اچ 3 گرمی- 50 عدد میکروبراش- میکسینگ پد- میکسینگ ول- تیپ برای اسید اچ      * ضمانت تاریخ مصرف  
  1,300,000 تومان
  موجود

 •      * ضمانت تاریخ مصرف        محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.فيلم کامپوزیت نانوهیبرید یونیورسال Filtek Z250 XT
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف        محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف     محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف      محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.        فیلم آموزشی و نحوه استفاده از کامپوزیت Z350 XT  
  320,060 تومان
  ۴ گرمی

 •    * ضمانت تاریخ مصرف       محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.        فیلم آموزشی و نحوه استفاده از کامپوزیت Z350 XT  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     محتوی بسته: یک عدد سرنگ ۴/۷ گرمی      * ضمانت تاریخ مصرف  
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف     محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.
  4 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  240,000 تومان
  2 نظر
  ۳/۶ گرمی

 •   محتوی بسته: یک عدد سرنگ 4 گرمی * پیشنهاد می شود به همراه این محصول از باندینگ نسل 5 استفاده گردد.      * ضمانت تاریخ مصرف  
  515,000 تومان 550,000 تومان
  1 نظر
  تخفیف ویژه
  4 گرمی

 •          * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      * ضمانت تاریخ مصرف  
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     محتوی بسته: یک عدد سرنگ ۴ گرمی      * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •             محتویات بسته:۱۴ گرم خمیر کاتالیست ۱۴ گرم بیس ۳ میلی لیتر رزین ۳ میلی لیتر کاتالیست ۷ میلی لیتر اسید اچ اسپاتول + میکسینگ پد            * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    بسته بندی: 2 عدد سرنگ 1.5 گرمی       * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش