• ‎−10% تخفیف

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر Marigold - حریر

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎10,260 تومان ‎11,400 تومان
  • ‎−10% تخفیف

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر - NovaSoft

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎11,862 تومان

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر - iNtouch

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎19,056 تومان

نخ بخیه سیلک 3/0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎453,600 تومان

نخ بخیه 5/0 پلی دیاکسانون (PDO) با طول 75 سانتی متر...

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎464,040 تومان

نخ بخیه نایلونی 0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎322,200 تومان

نخ بخیه 2/0 ویکریل (PGA) - تامین سلامت

مشخصه:36عددی

مشاهده محصول
‎309,960 تومان

نخ بخیه 5/0 ویکریل (PGA) با طول 75 سانتی متر -...

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎309,960 تومان

نخ بخیه نایلونی 3/0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎322,200 تومان

نخ بخیه نایلونی 2/0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎322,200 تومان

نخ بخیه سیلک 2/0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎172,800 تومان

نخ بخیه نایلونی 5/0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎322,200 تومان

نخ بخیه نایلونی 4/0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎322,200 تومان

نخ بخیه 3/0 ویکریل (PGA) با طول 75 سانتی متر -...

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎309,960 تومان

نخ بخیه 4/0 ویکریل (PGA) با طول 75 سانتی متر -...

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎309,960 تومان

پیشنهاد ویژه