رابط آمبوبگ - GaleMed

مشاهده محصول
‎100,000 تومان

آمبوبگ نوزاد با حجم متغیر GaleMed - BabiPlus nVCM

مشخصه:قابلیت تنظیم در 7 حجم متفاوت

مشاهده محصول
‎350,000 تومان

چمبر رطوبت ساز نوزاد - GaleMed

مشاهده محصول
‎199,000 تومان

ست ونتیلاتور نوزاد - GaleMed

مشاهده محصول
‎450,000 تومان

آمبوبگ نوزاد GaleMed - Dispo-Bag

مشاهده محصول
‎295,000 تومان

هدبند سیلیکونی - GaleMed

مشاهده محصول
‎160,000 تومان

ماسک نازال GaleMed - CPAP

مشخصه:کانکتور گردشی 360 درجه

مشاهده محصول
‎540,000 تومان

ماسک GaleMed - CPR

مشاهده محصول
‎102,000 تومان

فشارسنج عقربه ای دو شلنگه Microlife - AG1-20

مشاهده محصول
‎482,500 تومان

دستگاه تست قند خون Bionime - Rightest GM110

مشاهده محصول
‎387,500 تومان

فشارسنج بازویی تمام اتوماتیک Microlife - B1 Classic

مشاهده محصول
‎932,000 تومان

دماسنج لیزری AViTA - MedisaCheck NT19

مشاهده محصول
‎1,325,688 تومان

گیره نگهدارنده ست لوله های تنفسی - GaleMed

مشاهده محصول
‎2,000,000 تومان

گیره نگهدارنده - GaleMed

مشاهده محصول
‎35,000 تومان

فشارسنج دیجیتال نوزاد GaleMed - GIO

مشاهده محصول
‎1,600,000 تومان

پیشنهاد ویژه