سرنگ انسولین با سرسوزن - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎2,864 تومان

فایل دستی K طول 25 - M3

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎65,000 تومان

فایل دستی Mani - K

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎95,000 تومان

فایل دستی IMD - K

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎69,000 تومان

فایل روتاری RaCe تک سایز 6 عددی - FKG

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎1,572,000 تومان

فایل روتاری Denco - Super Files III

مشخصه:دنکو بلو 6 عددی

مشاهده محصول
‎325,000 تومان

فایل دستی K طول 25 - Thomas

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎115,000 تومان

فایل روتاری طرح پروتیپر IMD - NiTi M-Taper

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فایل روتاری Denco - D-Super Files

مشخصه:دنکو گلد 6 عددی

مشاهده محصول
‎335,000 تومان

فایل روتاری RaCe تک سایز 5 عددی - FKG

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎1,267,000 تومان

اسپریدر استیل - IMD

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎69,000 تومان

فایل دستی H طول 25 - Mani

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎94,760 تومان

پیزو ریمر - IMD

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎185,000 تومان

فایل روتاری Neoniti تک سایز Neolix - A1

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎595,000 تومان

فایل دستی Micro Mega - K

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎195,000 تومان

پیشنهاد ویژه