سرنگ انسولین با سرسوزن - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎2,864 تومان

فایل روتاری M3 - Pro Gold 2017

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎500,000 تومان

فایل دستی IMD - K

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎69,000 تومان

فایل دستی K طول 25 - M3

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎100,000 تومان

لاستیک رابردم - سوپا

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎139,146 تومان

فایل روتاری Denco - Super Files III

مشخصه:دنکو بلو 6 عددی

مشاهده محصول
‎375,000 تومان

فایل روتاری RaCe تک سایز 6 عددی - FKG

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎1,572,000 تومان

اسپریدر استیل - IMD

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎69,000 تومان

پیزو ریمر - IMD

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎185,000 تومان

گوتا پرکا ساده - Data

مشخصه:120 عددی

مشاهده محصول
‎112,000 تومان

فایل روتاری RaCe تک سایز 5 عددی - FKG

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎1,267,000 تومان

فایل دستی K طول 25 - Thomas

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎175,000 تومان

فایل دستی IMD - C-Pilot

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎120,000 تومان

فایل روتاری طرح پروتیپر IMD - NiTi M-Taper

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎375,000 تومان

خمیر پانسمان کاویزول - گلچادنت

مشخصه:40 گرمی

مشاهده محصول
‎104,375 تومان

پیشنهاد ویژه