فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی توربین - Dia-Italy

  5 عددی 
‎375,000
‎356,250
 

  • FGG 130010
  • موجود
  • Free

   آپشن خرید اقساطی: *ویژه سبد خرید های 50 میلیون تومان به بالا

روش پرداخت: اقساط 6 ماهه

نوع تسویه: 35٪ نقد + 6 چک یک ماهه

پیش پرداخت: ‎124,688 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎41,295 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎16,209 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎372,459 تومان

پیش پرداخت: ‎131,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎43,469 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎17,063 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎392,063 تومان

پیش پرداخت: ‎124,688 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎41,295 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎16,209 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎372,459 تومان

پیش پرداخت: ‎124,688 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎41,295 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎16,209 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎372,459 تومان

پیش پرداخت: ‎66,500 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎22,024 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎8,645 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎198,645 تومان

پیش پرداخت: ‎66,500 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎22,024 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎8,645 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎198,645 تومان

پیش پرداخت: ‎124,688 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎41,295 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎16,209 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎372,459 تومان

پیش پرداخت: ‎66,500 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎22,024 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎8,645 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎198,645 تومان

پیش پرداخت: ‎66,500 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎22,024 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎8,645 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎198,645 تومان

پیش پرداخت: ‎66,500 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎22,024 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎8,645 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎198,645 تومان

پیش پرداخت: ‎66,500 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎22,024 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎8,645 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎198,645 تومان

کاربردها:

- آماده سازی کانال

- خالی کردن پر کردگی های قدیمی

- پروفیلاکسی

 

Beveled cylinder


رفرنس : FGG 130010

مشخصات

  • Dia-Italy
  • ایتالیا
  • استوانه ای
  • الماسی

منابع خاص

  • 010132
  • D5B3
محصول جدیدکاتالوگ و فرم ها

محصولات مرتبط

نظر شما در مورد این محصول

1398-05-14

بسیار تیز و با دوام

مناسب برای تراش روکش

نظر خود را بنویسید

فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی توربین - Dia-Italy

نظر خود را بنویسید