پکیج اقتصادی دندانپزشکی: ارتودنسی

  موجود 
‎24,275,000
‎20,775,000
 

  • موجود
  • Free

محتویات پکیج


شامل 10 عدد    

کلوز اسپرینگ Orthometric - Flexy NiTi

یک مدل را انتخاب کنید


سایز
  • 1

شامل 5 عدد    

اورینگ - Orthometric

یک مدل را انتخاب کنید


رنگ

شامل 25 عدد    

کیت اقتصادی براکت Roth 0.022 مدل Orthometric - Advanced Series

شامل 25 عدد    

کیت اقتصادی براکت MBT 0.022 مدل Orthometric - Advanced Series

   آپشن خرید اقساطی: *ویژه سبد خرید های 50 میلیون تومان به بالا

روش پرداخت: اقساط 6 ماهه

نوع تسویه: 35٪ نقد + 6 چک یک ماهه

پیش پرداخت: ‎8,496,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,813,877 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,104,513 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎25,379,513 تومان

پیش پرداخت: ‎10,302,048 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,411,940 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,339,266 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,773,690 تومان

پیش پرداخت: ‎10,302,048 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,411,940 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,339,266 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,773,690 تومان

پیش پرداخت: ‎10,302,048 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,411,940 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,339,266 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,773,690 تومان

پیش پرداخت: ‎10,302,048 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,411,940 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,339,266 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,773,690 تومان

پیش پرداخت: ‎10,302,048 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,411,940 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,339,266 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,773,690 تومان

پیش پرداخت: ‎10,302,048 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,411,940 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,339,266 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,773,690 تومان

پیش پرداخت: ‎10,302,048 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,411,940 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,339,266 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,773,690 تومان

پیش پرداخت: ‎10,302,048 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,411,940 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,339,266 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,773,690 تومان

پیش پرداخت: ‎10,302,048 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,411,940 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,339,266 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,773,690 تومان

پیش پرداخت: ‎6,436,344 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,131,656 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎836,725 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎19,226,280 تومان

پیش پرداخت: ‎6,436,344 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,131,656 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎836,725 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎19,226,280 تومان

پیش پرداخت: ‎6,436,344 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,131,656 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎836,725 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎19,226,280 تومان

پیش پرداخت: ‎6,436,344 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,131,656 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎836,725 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎19,226,280 تومان

پیش پرداخت: ‎6,436,344 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,131,656 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎836,725 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎19,226,280 تومان

پیش پرداخت: ‎6,436,344 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,131,656 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎836,725 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎19,226,280 تومان

پیش پرداخت: ‎6,436,344 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,131,656 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎836,725 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎19,226,280 تومان

پیش پرداخت: ‎6,436,344 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,131,656 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎836,725 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎19,226,280 تومان

پیش پرداخت: ‎6,436,344 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,131,656 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎836,725 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎19,226,280 تومان

پیش پرداخت: ‎6,436,344 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,131,656 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎836,725 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎19,226,280 تومان

پیش پرداخت: ‎6,897,366 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,284,342 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎896,658 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎20,603,418 تومان

پیش پرداخت: ‎7,271,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,408,169 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎945,263 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎21,720,263 تومان

پیش پرداخت: ‎7,271,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,408,169 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎945,263 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎21,720,263 تومان

پیش پرداخت: ‎7,271,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,408,169 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎945,263 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎21,720,263 تومان

پیش پرداخت: ‎7,271,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,408,169 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎945,263 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎21,720,263 تومان

رفرنس :

منابع خاصنظر شما در مورد این محصول

نظر خود را بنویسید

پکیج اقتصادی دندانپزشکی: ارتودنسی

نظر خود را بنویسید