پکیج اقتصادی دندانپزشکی: دستگاه پک و بسته بندی

  موجود 
‎20,556,200
‎19,756,200
 

  • موجود
  • Free

محتویات پکیج


شامل 1 عدد    

دستگاه پک نیمه اتوماتیک Arvand Seal 30 - آروند فن پارس

شامل 1 عدد    

رول استریل اتوکلاو - PackMed

یک مدل را انتخاب کنید


عرض

   آپشن خرید اقساطی: *ویژه سبد خرید های 50 میلیون تومان به بالا

روش پرداخت: اقساط 6 ماهه

نوع تسویه: 35٪ نقد + 6 چک یک ماهه

پیش پرداخت: ‎7,770,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,573,350 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,010,100 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎23,210,100 تومان

پیش پرداخت: ‎7,770,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,573,350 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,010,100 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎23,210,100 تومان

پیش پرداخت: ‎7,770,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,573,350 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,010,100 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎23,210,100 تومان

پیش پرداخت: ‎7,770,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,573,350 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,010,100 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎23,210,100 تومان

پیش پرداخت: ‎7,770,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,573,350 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,010,100 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎23,210,100 تومان

پیش پرداخت: ‎7,770,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,573,350 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,010,100 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎23,210,100 تومان

پیش پرداخت: ‎7,770,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,573,350 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,010,100 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎23,210,100 تومان

پیش پرداخت: ‎7,770,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,573,350 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,010,100 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎23,210,100 تومان

پیش پرداخت: ‎7,770,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,573,350 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,010,100 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎23,210,100 تومان

پیش پرداخت: ‎7,770,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,573,350 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,010,100 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎23,210,100 تومان

پیش پرداخت: ‎7,770,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,573,350 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,010,100 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎23,210,100 تومان

پیش پرداخت: ‎7,770,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,573,350 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,010,100 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎23,210,100 تومان

پیش پرداخت: ‎7,581,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,510,755 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎985,530 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎22,645,530 تومان

پیش پرداخت: ‎7,581,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,510,755 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎985,530 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎22,645,530 تومان

پیش پرداخت: ‎7,581,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎2,510,755 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎985,530 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎22,645,530 تومان

رفرنس :

منابع خاصنظر شما در مورد این محصول

نظر خود را بنویسید

پکیج اقتصادی دندانپزشکی: دستگاه پک و بسته بندی

نظر خود را بنویسید