مشاوره ایمپلنت  تعداد محصولات این گروه: 3

مشاوره ایمپلنت با همراهی اساتید و متخصصین دندانپزشکی در داخل و خارج از ایران


 •    دندانپزشک گرامی با دریافت این محصول با کمک گروه متخصصین دندال از خدمات زیر بهرمند شوید:       ❱ مشاوره برای آن دسته از بیمارانی که در تشخیص اولیه خود برای شروع درمان آن ها شک دارید.    ❱ مشاوره در خصوص بیماران معتاد به الکل و مواد مخدر برای شروع درمان ایمپلنت.    ❱  مشاوره برای سنجش توانایی خود برای...
  39,000 تومان
  1437.5 امتیاز

 •    دندانپزشک گرامی با دریافت این محصول با کمک گروه متخصصین دندال از خدمات زیر بهرمند شوید:        ❱ پاسخگویی به سوالات و مشکلات پروتزی در طول درمان ایمپلنت و راهکارهای مناسب برای جلب رضایت بیمارتان.    ❱ ارائه مناسب ترین راهکارهای پروتزی برای متقاضیان ایمپلنت تک دندان، چند دندان یا بی دندانی کامل.    ❱ مشاوره...
  100,000 تومان
  محصول مجازی
  5750 امتیاز

 •     دندانپزشک گرامی با دریافت این محصول با کمک گروه متخصصین دندال از خدمات زیر بهرمند شوید:        ❱ اقدامات لازم برای بیمارانی که پس درمان از لحاظ پروتزی مشکل دارند و یا طرح درمان برای آنان اشتباه اجرا شده است.    ❱ اقدامات لازم برای حوادثی که در جراحی ایمپلنت اتفاق می افتد و استخوان فک بیمار آسیب جدی می بیند....
  58,000 تومان
  موجود