تجهیزات تراش و برش  تعداد محصولات این گروه: 36


 •        فرزگیر: پوش باتناتصال: دو سوراخسرعت: حداکثر 260 هزار دور در دقیقه          
  340,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •     فرزگیر: پوش باتناتصال: دو سوراخسرعت: حداکثر 310 هزار دور در دقیقه              
  105,000 تومان
  1 نظر
  موجود

 •     مدل:‌ پوش باتننوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از داخل              
  160,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      نسبت: 1:1آبرسانی: آب از خارجسرعت: حداکثر 40000 دور در دقیقه              
  80,000 تومان
  موجود

 •      ایرموتور 1:1 با سرعت کمنوع: دو سوراخآبرسانی: آب از خارج        
  120,000 تومان
  موجود

 •      مدل:‌ پوش باتننوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از خارج                12 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش دوستکام    
  850,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •      نسبت: 1:1آبرسانی: آب از خارجسرعت: حداکثر 40000 دور در دقیقه                 18 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش دوستکام                                                      
  850,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •      نسبت: 1:1آبرسانی: آب از خارجسرعت: حداکثر 35000 دور در دقیقه                 6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش بازرگانی مهدی                                                      
  350,000 تومان
  موجود

 •      مدل:‌ ناخونکی نوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از داخل              
  80,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      مدل:‌ پوش باتننوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از خارج               12 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آپادانا تک                                                      فیلم راهنمای روغن کاری، تمیزکردن نازل آب و تعویض سر آنگل Alegra
  746,650 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •        مناسب برای اتصال به توربین یکبار مصرف T.S.H     
  35,000 تومان
  موجود

 •      ایرموتور با سرعت کمنوع: دو سوراخآبرسانی: آب از خارج                      12ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آپادانا تک 
  680,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      مدل:‌ ناخونکینسبت کاهنده: 64:1 قابل استفاده برای تمام فایل های روتاری          مدل پوش باتن به صورت سفارشی وارد می گردد.                12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش مهرتابان طب                                                     
  1,680,000 تومان
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      مدل:‌ پوش باتننسبت کاهنده: 64:1                12 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش دوستکام                                                     
  1,600,000 تومان
  1 نظر
  موجود
  ثبت سفارش

 •     مدل:‌ پوش باتننوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از داخل              
  500,000 تومان
  موجود

 •      مدل:‌ ناخونکینسبت کاهنده: 32:1 به صورت اختصاصی برای فایل های FKG و Race قابل استفاده می باشد.              مدل پوش باتن به صورت سفارشی وارد می گردد.                12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش مهرتابان طب                                                     
  1,680,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •   مدل:‌ پوش باتننوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از خارج              
  500,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      مدل:‌ پوش باتننسبت کاهنده: 20:1                12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوستکام                                                     
  2,500,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •      مدل:‌ پوش باتننوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از خارج               6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش بازرگانی مهدی                                                     
  1,200,000 تومان
  موجود

 •                            ایرموتور 1:1 با سرعت کمنوع: دو سوراخآبرسانی: آب از خارج                             6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز        
  295,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •      ایرموتور 1:1 با سرعت کمنوع: چهار سوراخآبرسانی: آب از خارج           6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز
  305,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •   مدل:‌ پوش باتننوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از داخل              
  380,000 تومان
  موجود

 •      مدل: Strong 108Eنوع اتصال: E-typeحداکثر سرعت: 35000 دور در دقیقه                 6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش بازرگانی مهدی                                                     
  350,000 تومان
  1 نظر
  موجود