سرنگ لوئراسلیپ سه تکه با سرسوزن تیز - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎2,161 تومان

سرنگ انسولین با سرسوزن - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎2,944 تومان

پیشبند بیمار نازک - روشا طب کسرا

مشخصه:۵۰ عددی

مشاهده محصول
‎11,250 تومان

گاز استریل طبی تک عددی - سروش

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎1,200 تومان

یخ پک ژله ایی - فرتاک

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎4,670 تومان

آبسلانگ چوبی - روشا طب کسرا

مشخصه:30 عددی

مشاهده محصول
‎3,063 تومان

سرنگ شستشو لوئرلاک سه تکه با سرسوزن کند - سوپا

مشاهده محصول
‎204,452 تومان

پیشبند بیمار ضخیم - سامان زر دندان

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎25,000 تومان

پیشبند بیمار ضخیم - روشا طب کسرا

مشخصه:۵۰ عددی

مشاهده محصول
‎17,500 تومان

روکش یونیت الیافی - روشا طب کسرا

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎40,000 تومان

سرنگ لوئرلاک سه تکه با سرسوزن تیز - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎13,434 تومان

پیشبند بیمار معمولی - سامان زر دندان

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎15,000 تومان

روکش پوآر و ساکشن 50 عددی - روشا طب کسرا

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎5,000 تومان

روکش دسته چراغ - روشا طب کسرا

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎5,000 تومان

آبسلانگ چوبی

مشخصه:30 عددی

مشاهده محصول
‎3,294 تومان

پیشنهاد ویژه