مواد رادیوگرافی تعداد محصولات این گروه: 2


 •      محتوی بسته: 251 میلی گرم ماده ظهور 251 میلی گرم ماده ثبوت        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      بسته بندی: 2 عدد بطری داروی ثبوت + 2 عدد بطری داروی ظهورحجم هر بطری: 250 میلی لیتر       * ضمانت تاریخ مصرف
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش