آلژینات رنگی کروموژل - مارلیک

مشخصه:453 گرمی

مشاهده محصول
‎120,750 تومان

اسپاتول همزن آلژینات - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎10,000 تومان

کاسه دندانپزشکی - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎22,000 تومان

اسپاتول همزن آلژینات - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎6,000 تومان

تری با دندان نیم فک - سامان زر دندان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎25,000 تومان

تری با دندان - سامان زر دندان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎25,000 تومان

میکسینگ تیپ مواد قالبگیری - Cotisen

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎200,000 تومان

اسلب شیشه ای - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:4 عددی

مشاهده محصول
‎15,000 تومان

اسلب شیشه ای - روشا طب کسرا

مشخصه:4 عددی

مشاهده محصول
‎10,000 تومان

آلژینات ایرالژین سوپر - گلچادنت

مشخصه:450 گرمی

مشاهده محصول
‎148,750 تومان

تری توری - تکسان

مشخصه:20 عددی

مشاهده محصول
‎57,479 تومان

پین قالبگیری داخل کانال Pinjet دوکومو - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎20,000 تومان
ماده قالبگیری ایرالژین فویلی - گلچادنت
  • ‎−16% تخفیف از 1 تا10 عدد

آلژینات ایرالژین فویلی - گلچادنت

مشخصه:450 گرمی

مشاهده محصول
‎103,950 تومان ‎123,750 تومان
  • ‎−16% تخفیف

تری بی دندان - تکسان

مشخصه:8 عددی

مشاهده محصول
‎29,500 تومان

تری با دندان - تکسان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎28,750 تومان

پیشنهاد ویژه