سرسوزن تعداد محصولات این گروه: 6


 •        * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • - گیج: 30- طول: 32 میلی متر- دو سوراخ
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     موجود در سه گیج 21، 22 و 23 تعداد در بسته: 360 عدد     
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •       گیج: 30 (0.3 میلی متر) طول: 25 میلی متر تک سوراخه      * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     گیج 23 تعداد در بسته: 100 عدد دارای نوک تیز     
  نا موجود
  ثبت سفارش