مواد عمومی پروتزی تعداد محصولات این گروه: 14


 • انواع موجود: 25 عدد ورق برای ساخت تری بليچينگ با ضخامت حدود 1 میلی متر 20 عدد ورق برای ساخت تری نایت گارد با ضخامت حدود 2 میلی متر      * ضمانت تاریخ مصرف
  225,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه 10 عدد میکسینگ تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف      قالبگیری با مواد قالبگیری Variotime
  220,000 تومان
  1 نظر
  100 میلی لیتری

 •     بسته بندی: یک عدد شیشه 10 میلی لیتری            * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری + 12 عدد میکسینگ تیپمجموعاً 100 میلی لیتر             * ضمانت تاریخ مصرف        
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • نا موجود
  ثبت سفارش

 •            * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      بسته بندی: یک عدد کاتالیزور 50 گرمی و یک عدد بیس 55 گرمی + ماده تأخیری 3 گرمی به همراه یک عدد میکسینگ پد سایز یک سفید رنگ          * ضمانت تاریخ مصرف        
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     تعداد در بسته: 3 عدد نوار طول 8.5 سانتی مترعرض 2 میلی مترضخامت 0.2 میلی متر فیلم راهنمای استفاده و کار با نوار آغشته به رزین INTERLIG    
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •       بسته بندی:     - تیوب بیس 30 میلی لیتری    - کاتالیزور 30 میلی لیتری    - ادهزیو 5 میلی لیتری    - دو عدد Lustrol gloss varnish شش میلی لیتری    - 2 عدد پیپت         * ضمانت تاریخ مصرف        
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتوی بسته: 23 ورقه مومسایز: 18.6x8.9 سانتی متر   * ضمانت تاریخ مصرف  
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: یک عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه سه عدد میکسینگ تیپ       * ضمانت تاریخ مصرف
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: یک عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه سه عدد میکسینگ تیپ             * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: یک عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه سه عدد میکسینگ تیپ             * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش