رینگ دریچه قلبی  تعداد محصولات این گروه: 7


 • رینگ دریچه قلبی ساخت آمریکا ترمیم دریچه میترال آنولوپلاستی
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • رینگ دریچه قلبی ساخت آمریکا ترمیم دریچه میترال آنولوپلاستی
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • رینگ دریچه قلب ساخت ایتالیا آنولوپلاستی ترمیم دریچه میترال
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • رینگ دریچه قلبی ساخت ایتالیا کاشت آسان ترمیم دریچه میترال
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • رینگ دریچه قلبی ساخت آمریکا درمان بیماری های عملکرد دریچه تریکوسپید  آنولوپلاستی
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • رینگ دریچه قلبی ساخت آمریکا بازسازی و Remodelng دریچه میترال آنولوپلاستی ترمیم دریچه
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • رینگ دریچه قلبی ساخت آمریکا آنولوپلاستی درمان بیمارهای عملکرد دریچه میترال
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات