استنت دارویی  تعداد محصولات این گروه: 12


 • استنت دارویی ساخت آمریکا آلیاژ حاوی کبالت  داروی ضد تکثیرکننده زوتارولیموس مناسب برای بیماران دیابتی
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • آلیاژ کبالت - کروم استنت دارویی ساخت کشور آلمان داروی ضد تکثیرکننده لیموس
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • استنت دارویی ساخت آمریکا آلیاژ حاوی کبالت داروی ضد تکثیر کننده زوتارولیموس مناسب برای بیماران دیابتی
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • استنت دارویی ساخت کشور هند آلیاژ کبالت  کروم داروی ضد تکثیر کننده سیرولیموس پلیمر زیست سازگار و زیست تخریب پذیر
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • استنت دارویی ساخت کشور آلمان  داروی ضد تکثیر کننده سیرولیموس
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • استنت دارویی کرونری  ساخت فرانسه داروی ضدتکثیر کننده سیرولیموس
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • استنت دارویی کرونری ساخت آمریکا حاوی داروی اورولیموس مناسب برای بیماران دیابتی
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • استنت دارویی کرونری ساخت کشور سنگاپور آلیاژ کبالت کروم پلیمر تخریب پذیر زیستی Biolimus A9
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • استنت دارویی کرونری ساخت آمریکا آلیاژ کبالت کروم اورولیموس پوشش زیست سازگار
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • استنت دارویی ساخت آمریکا آلیاژ کبالت کروم داروی اورولیموس
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • استنت دارویی کرونری ساخت هند آلیاژ کبالت کروم داروی سیرولیموس پوشش پلیمری آب دوست و آب گریز
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • استنت دارویی کرونری ساخت کشور اسپانیا آلیاژ کبالت کروم داروی سیرولیموس  پلیمر biostable fluoro acrylate
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات