فیلم دندانپزشکی فک و صورت ایمپلنت

فیلم نحوه استفاده از J-Tac تولید کمپانی Jeil برای GBR

منتشر شده : - گروها : مجله تخصصی دندانپزشکی

j-tac

سیستم GBR

Guided Bone Regeneration

سیستم GBR برای تثبیت و فیکس کردن پیوندهای استخوان، مواد پرکننده استخوان و بازسازی استخوان از دست رفته و یا بافت تحلیل رفته لثه قبل از قرار دادن ایمپلنت های دندانی استفاده می گردد که این امر می تواند با استفاده از گرفت استخوان، ممبرین های زیست سازگار و اسکروهای فیکس کننده حاصل شود.

سیستم Tacking برای تثبیت ممبرین در فک بالا / فک پایین بکار می­ رود و سر گنبدی شکل و پین سوزنی آن، باعث ایجاد نقطه انکوریج برای ممبرین بر روی استخوان پس از عمل می گردد.

استفاده از J-Tac برای GBR

محصولات به کاربرده شده در ویدیو:

تگ J-Tac سیستم Jeil - GBR

تگ J-TAC

  لینک بررسی و خرید محصول

درایور تگ J-Tac سیستم Jeil - GBR

درایورj-tac

لینک بررسی و خرید محصول

اشتراک پست