#_عمومی دندانپزشکی

جنگ اپلیکیشن ها با شیوع کووید-19

منتشر شده : Modified :1401-05-20 - گروها : مجله تخصصی دندانپزشکی

کرونا

همزمان با شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان اپلیکیشن‌های فراوانی برای مقابله با این بیماری همه گیر طراحی و عرضه شدند، تا با جمع آوری داده‌ها به کاربران درباره خطر ابتلای فردی خود بازخورد بدهند، نرخ افراد مبتلا را در زمان واقعی ارائه دهند و خطر را در جامعه خود بر اساس مدل‌ها پیش بینی کنند.
بسیاری از اپلیکیشن ها این ویژگی ها را دارند ولی در بین برنامه های مختلف پخش شده اند. محققان به دنبال طراحی اپلکیشن هایی هستند که همه این ویژگی ها را داشته باشد، حریم خصوصی داده ها را حفظ کند، با مقررات کشور مطابقت داشته باشد، کاربر پسند باشند و در نهایت نتایج عملی و قابل اندازه گیری ارائه دهد تا با استفاده کاربران بیشتر از شیوع مجدد کرونا جلوگیری شود.

تاریخ انتشار: july.6.2020

محصولات مرتبط

پست های مرتبط

اشتراک پست