#_فیلم دندانپزشکی #_عمومی دندانپزشکی

ویدئو نحوه تزریق بلاک عصب آلوئولار فوقانی-خلفی

منتشر شده : Modified :1401-05-20 - گروها : مجله تخصصی دندانپزشکی

ممبرین
 

عصب آلوئولار فوقانی-خلفی (PSA)(Posterior Superior Alveolar)، شاخه ای از بخش ماگزیلاری عصب سه قلو است. بلاک این عصب باعث بی حسی دندان های مولر ماگزیلا و بافت نرم باکال این دندان ها می شود.

لینک بررسی و خرید سرنگ های تزریق کلیک کنید.

محصولات مرتبط

پست های مرتبط

اشتراک پست