#_عمومی دندانپزشکی #_ترمیمی و زیبایی

6 ترفند کاربردی برای انجام یک ترمیم کلاس II

منتشر شده : Modified :1401-09-12 - گروها : مجله تخصصی دندانپزشکی

cover

ترفند شماره 1: استفاده از فرز روند بجای فرزهای مستقیم برای آماده سازی کویتی
به دلیل فضای محدود، استفاده از فرزهای مستقیم اندکی دشوار و چالشی است اما استفاده از فرزهای روند، قدرت عمل بیشتری به شما می دهند و می توانید به راحتی هندپیس را کج نمائید.

کلاس2    ترفند1

ترفند شماره 2: برداشت اضافات باندینگ
بعد از اپلای نمودن باندینگ در کویتی آماده شده، دو موضوع بسیار اهمیت دارد:

1. برداشت اضافات باندینگ توسط میکروبراش خشک، زیرا باقی ماندن لایه ضخیمی از آن می تواند در آینده با پوسیدگی ثانویه اشتباه گرفته شود.

2. خشک کردن باندینگ با استفاده از پوآر.

ترفند2 در ترمیم    ترمیم کلاس2

ترفند شماره 3: حرکت تیپ کامپوزیت فلو به سمت مرکز دندان
هنگام خارج کردن نوار ماتریکس، برای جلوگیری از چسبیدن کامپوزیت فلو به آن، تیپ کامپوزیت فلو را به سمت مرکز دندان ببرید.

ترمیم کلاس2    ترمیم کلاس2

ترفند شماره 4: استفاده از تیغ بیستوری 12
برای برداشت کامپوزیت اضافی در سطح اکلوزال از تیغ بیستوری سایز 12 استفاده کنید. با این روش می توانید کامپوزیت را بدون آسیب رساندن به دندان اطراف کانتور کنید. همچنین برای داشتن کنترل بیشتر برروی حرکت آن، علاوه بر نگه داشتن دسته تیغ بیستوری، انگشت خود را پشت تیغ بیستوری قرار دهید.

ترمیم    ترمیم کلاس 2

ترفند شماره 5: استفاده از دیسک پرداخت
برای کانتور کردن و برداشت اضافات کامپوزیت در نواحی باکال، مزیال و لینگوال، استفاده از دیسک های پرداخت (مخصوصا با زبری متوسط) بسیار موثر می باشد.

ترمیم کلاس 2    ترمیم کلاس2

ترفند شماره 6: استفاده از فرزهای کارباید فینیشینگ
فرزهای کارباید فینیشینگ با لبه های برنده و یا غیربرنده، جایگزین و گزینه هایی مناسب برای اجاست کردن سطح اکلوزال و همچنین پولیش ترمیم می باشند. بطوری که با اعمال فشار زیاد، میزان قدرت تراش آن نیز بیشتر شده و با اعمال فشار کمتر، عمل پولیشینگ را بهترین شکل انجام می دهند.

ترمیم کلاس2    ترمیم

محصولات مرتبط

پست های مرتبط

اشتراک پست