سطح TiPurePlus در ایمپلنت BEGO

ایمپلنت های Bego در شرایط تمیز و مدرن ساخته شده و بلافاصله در محیطی عاری از آلودگی بسته بندی می شوند. یکی از مراحل کلیدی در ساخت ایمپلنت، ایجاد یک سطح زبر و دارای تخلخل به صورت یکنواخت و خالص به منظور دستیابی بهترین استئواینتگریشن است.

ایمپلنت های Bego از تیتانیوم گرید ۴ ساخته شده اند و بعد از ساخت، سطح آنها تحت دو فرآیند سند بلاست و اچینگ قرار می گیرند و با نام سطح TiPurePlus به ثبت رسیده است.

خلوص سطح Bego باعث ارائه یک استاندارد جدیدی شده است، به طوری که رزیدوهای سطح بعد از سند بلاست و فرآیند اچ دیگر قابل تشخیص نیستند. همچنین این سطح همگن تمایل بالایی برای اتصال به پروتئین ها دارد که این موضوع یک اثر مثبت در روند درمان و استئواینتگریشن دارد.

همچنین مدت زمان بقای (Survival time) ایمپلنت های Bego با استفاده از روش کاپلان و مایر مقایسه با دیگر داده ها و سیستم ها مورد بررسی قرار گرفته است و دوام بیشتر آن مشاهده گردید.

beo-osseointegration

تصویری از لحاظ بافت شناسی، دو هفته پس از عمل جراحی.
نشان دهنده شروع تشکیل استخوان برروی ایمپلنت و حداکثر فعالیت استئوبلاست است.

tipire-bego

BEGO Semados S-Line implant with TiPurePlus surface

    

اشتراک پست