تکنولوژی و رزوه های BLOSSOM در اینترالاک

دانشمندان و مهندسین پزشکی در اینترالاک به ارتباط بیولوژیکی و مکانیکی فیکسچر و استخوان توجه بسیاری دارند. به همین دلیل آنها لبه های برش جدیدی با مشخصه Self-tapping کامل و یکپارچه طراحی کرده اند که باعث برش مستمر استخوان همراه با افزایش کارایی جراحی و کاهش میزان نیروی لازم و در نتیجه کاهش تروما می شود، که این تکنولوژی را BLOSSOM نامیده اند و نام آن (Blossom=شکوفه) از شکلی که لبه های برش از قسمت اپیکال فیکسچر دیده می شوند، گرفته شده است. تکنولوژی BLOSSOM اینترالاک باعث کارایی هرچه بیشتر ایمپلنت هایش شده است.

Intra lock - Blossom

    

یکی دیگر از نتایج تکنولوژی BLOSSOM کاهش میزان تورک و در نتیجه افزایش ثبات اولیه است، که علاوه بر برش شکوفه ای و منظم باعث کاهش تراکم و تولید قطعات استخوانی نامرتب می شود. این خاصیت خودپاکسازی (self clearing) باعث افزایش سرعت استئواینتگریشن و پیوند فیزیولوژیکی (physiologic autologous micro-graft) می شود.

اشتراک پست