سطح Tixos و BOAT در ایمپلنت Leader

سطح Tixos

با استفاده از نانوتکنولوژی (laser microfusion technique) و لیزر مستقیم (Direct Laser Metal Forming)، لایه های ۲-۲۰۰ میکرونی از پودر تیتانیوم گرید ۵ ساخته می شود.
   

     

ویژگی:

    - افزایش سطح تماس به میزان ۶ برابر
    -  ایجاد یک سطح متخلخل با حفره های مرتبط به یکدیگر ---> سرعت بخشیدن ترمیم استخوان و تشکیل استخوان در این حفره ها و در نتیجه افزایش استئواینتگریشن
    - ایجاد یک سطح ایزوالاستیسیته ---> بسیار مشابه دندان طبیعی
    - افزایش استحکام مرکزی به میزان ۲/۴ برابر نسبت به ایمپلنت های موجود

Leader - Tixos surface

      

سطح BOAT

Biological Organic Acid Treatment، شستشوی سطح توسط مخلوطی از اسیدهای آلی

ویژگی:
    - دارای ریزحفره هایی (MicroCavity) است که تشکیل استخوان را تحریک می کنند.
   

Leader - BOAT surface

اشتراک پست