سطح SBA در ایمپلنت TRI

سطح SBA یکی از گلد استاندارد های صنعتی برای بیش از ۲۰ سال در زمینه تهیه سطح ایمپلنت های دندانی می باشد. در طی این روند سطح ایمپلنت تحت فشار و توسط ذرات ریز کروندوم (آلومینیوم اکسید) بلاست شده و در نهایت دو دفعه توسط اسید شستشو داده می شود تا سطحی با خلل و فرج مطلوب بدست آید.

در نتیجه خلل و فرج های ریز و درشتی ایجاد می شود که بستر مناسبی را برای تشکیل استخوان سازی و استئواینتگریشن و همچنین اتصال استئوبلاست ها و بازوفیل ها ایجاد می کنند.

dandal-tri-sba

روند بلاست کردن سطح فیکسچرها به صورت تک به تک برای هر فیکسچر انجام می گیرد، به صورتی که هر فیکسچر توسط یک هوادر نگه داشته شده و سپس ذرات کروندوم بر روی آن بلاست می شوند.

tri surface-sba

تصویر زیر مربوط به نمای نزدیک فیکسچر TRI می باشد که به وضوح خلل و فرج های سطح آن مشخص می باشد.

tri surface-sba

اشتراک پست