#_ترمیمی و زیبایی

فیلم آموزشی تکنیک استامپ

منتشر شده : Modified :1401-04-05 - گروها : مجله تخصصی دندانپزشکی
استامپ
    
تکنیک Micro Brush Stamp (یا همان Occlusal Stamp)، یکی از روش‌های جدید برای تسهیل فرم دهی کامپوزیت در ترمیم های اکلوزال خلفی کلاس یک می باشد. در این روش قبل از انجام تراش، سطح اکلوزال با یک جداکننده نازک مثلا نوار تفلون پوشیده می‌شود، سپس روی نوار تفلون که با سطح دندان بخوبی تطابق یافته، کامپوزیت فلو و یا مایع رابردم تزریق و یک میکروبراش در آن فرو برده می‌شود. با کیور کردن آن، الگویی از آناتومی اولیه سطح اکلوزال تهیه می شود که از این الگو برای فرم دهی کامپوزیت در مراحل پایانی انجام ترمیم استفاده می گردد. بطوری که بعد از برداشت کامل پوسیدگی و پر نمودن کویتی با استفاده از کامپوزیت، پیش از کیور نمودن آن، سطح پرکردگی توسط یک لایه نوار تفلون پوشانده و الگوی بدست آمده برروی آن قرار داده می شود و در نهایت بعد از برداشت الگو و نوار تفلون و همچنین حذف اضافات کامپوزیت، ترمیم کیور می گردد.
   

سه روش مختلف تکنیک اکلوزال استامپ با استفاده از پوتی، مایع رابردم و کامپوزیت فلو

محصولات مرتبط

پست های مرتبط

اشتراک پست