گروه دندانپزشکان:

دندال مفتخر است که در راستای تحقق اهداف خود و به خصوص جهت ارائه خدمات مشاوره ای، گروهی از مـتـخـصصان و اساتـید دانشگاهی دندانپزشکی شناخته شده در داخل و خارج از ایران را در کنار خود داشته باشد. پشتیبانان علمی دندال هیچ گونه وابستگی به برندهای تجاری نداشته و دارای رزومه درخشان آموزشی در دانشگاه و دوره های آموزشی تئوری و عملی می باشند.

دکتر علیرضا نواب اعظم دکتر محسن خوبیاری دکتر مومن omid moghadas
دکتر داوود زارع دکتر محسن خوبیاری دکتر محسن خوبیاری دکتر محسن خوبیاری

گروه دستیاران تخصصی و دانشجویی :

دکتر قانعان دکتر محسن خوبیاری دکتر محسن خوبیاری دکتر محسن خوبیاری
همکاری با دندال دکتر محسن خوبیاری دکتر محسن خوبیاری دکتر محسن خوبیاری

دعوت به همکاری

نظر به اینکه هدف ما ارائه خدمات با کیفیت و نوین به جامعه دندانپزشکی‌ می باشد، از پیشنهاد همکاری‌ همه متخصصین این رشته استقبال می کنیم و از همه عزیزان دعوت می کنیم با تماس با دندال ما را در تحقق این هدف یاری نمائید.