کن کاغذی مدرج - DiaDent

  ناموجود 
 
موجود شد، مرا مطلع کن.

 • 0
 • ناموجود
 • Free

   آپشن خرید اقساطی: *ویژه سبد خرید های 50 میلیون تومان به بالا

روش پرداخت: اقساط 6 ماهه

نوع تسویه: 35٪ نقد + 6 چک یک ماهه

پیش پرداخت: ‎5,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,739 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎683 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎15,683 تومان

پیش پرداخت: ‎5,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,739 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎683 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎15,683 تومان

پیش پرداخت: ‎5,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,739 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎683 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎15,683 تومان

پیش پرداخت: ‎5,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,739 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎683 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎15,683 تومان

پیش پرداخت: ‎5,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,739 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎683 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎15,683 تومان

پیش پرداخت: ‎5,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,739 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎683 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎15,683 تومان

پیش پرداخت: ‎5,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,739 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎683 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎15,683 تومان

پیش پرداخت: ‎5,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,739 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎683 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎15,683 تومان

پیش پرداخت: ‎5,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,739 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎683 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎15,683 تومان

پیش پرداخت: ‎5,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,739 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎683 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎15,683 تومان

پیش پرداخت: ‎5,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,739 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎683 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎15,683 تومان

پیش پرداخت: ‎5,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,739 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎683 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎15,683 تومان

پیش پرداخت: ‎5,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,739 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎683 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎15,683 تومان

پیش پرداخت: ‎5,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,739 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎683 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎15,683 تومان

کن کاغذی یک مخروطی با عرض و تقارب متنوع از جنس کاغذ است که در درمان ریشه برای خشک کردن و جذب مواد مایع موجود در کانال ریشه استفاده می گردد. نام دیگر کن کاغذی، کن جاذب (absorbent point) می باشد.رفرنس : 0

مشخصات

 • DiaDent
 • کره جنوبی
 • 200
 • تک سایز 15 الی 80 | آسورت 15/40 | آسورت 45/80
 • 2%
 • مدرج

منابع خاص

 • 001550
 • BB53
محصول جدیدنظر شما در مورد این محصول

1395-09-13

خوب

خوب

1395-07-19

مدرج!

واقعا برام جالب بود کن مدرج ندیده بودم٬ ممنون از دندال به دلیل این تنوعی که داره.

نظر خود را بنویسید

کن کاغذی مدرج - DiaDent

نظر خود را بنویسید