در کنارش خریداری شده

کن کاغذی تیپر 4% - Meta

  ناموجود 
 
موجود شد، مرا مطلع کن.

  • ناموجود
  • Free

   آپشن خرید اقساطی: *ویژه سبد خرید های 50 میلیون تومان به بالا

روش پرداخت: اقساط 6 ماهه

نوع تسویه: 35٪ نقد + 6 چک یک ماهه

پیش پرداخت: ‎56,508 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎18,715 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎7,346 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎168,799 تومان

پیش پرداخت: ‎63,088 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎20,894 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎8,201 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎188,451 تومان

پیش پرداخت: ‎63,088 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎20,894 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎8,201 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎188,451 تومان

پیش پرداخت: ‎63,088 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎20,894 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎8,201 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎188,451 تومان

پیش پرداخت: ‎63,088 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎20,894 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎8,201 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎188,451 تومان

پیش پرداخت: ‎63,088 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎20,894 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎8,201 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎188,451 تومان

پیش پرداخت: ‎17,665 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎5,850 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎2,296 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎52,766 تومان

پیش پرداخت: ‎17,665 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎5,850 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎2,296 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎52,766 تومان

پیش پرداخت: ‎17,665 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎5,850 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎2,296 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎52,766 تومان

پیش پرداخت: ‎17,665 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎5,850 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎2,296 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎52,766 تومان

پیش پرداخت: ‎17,665 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎5,850 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎2,296 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎52,766 تومان

پیش پرداخت: ‎17,665 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎5,850 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎2,296 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎52,766 تومان

پیش پرداخت: ‎17,665 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎5,850 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎2,296 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎52,766 تومان

پیش پرداخت: ‎63,088 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎20,894 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎8,201 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎188,451 تومان

برای برخی از ترکیبات محدودیت تعداد سفارش وجود دارد

کن کاغذی یک مخروطی با عرض و تقارب متنوع از جنس کاغذ است که در درمان ریشه برای خشک کردن و جذب مواد مایع موجود در کانال ریشه استفاده می گردد. نام دیگر کن کاغذی، کن جاذب (absorbent point) می باشد.

   رفرنس :

مشخصات

  • Meta Biomed
  • کره جنوبی
  • 60
  • تک سایز 15 الی 40
  • 4%
  • ساده

منابع خاص

  • 002413
  • G7C2
محصول جدیدکاتالوگ و فرم ها

نظر شما در مورد این محصول

نظر خود را بنویسید

کن کاغذی تیپر 4% - Meta

نظر خود را بنویسید