ممبرین درم فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

مشاهده محصول
‎390,000 تومان

پودر استخوان DBM&MBA فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

مشاهده محصول
‎269,000 تومان

ممبرین فاشیا لاتا فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

مشاهده محصول
‎392,000 تومان

پودر استخوان MBA فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

مشاهده محصول
‎258,000 تومان

گرانول MBA فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

مشاهده محصول
‎230,000 تومان

پودر استخوان FDBA - همانندساز کیش

مشاهده محصول
‎174,000 تومان

پودر استخوان Bone+ B - نواطب

مشاهده محصول
‎295,000 تومان

پودر استخوان مخلوط DFDBA&FDBA - همانندساز کیش

مشاهده محصول
‎241,000 تومان

گرانول OsvehOss BCP - اسوه

مشاهده محصول
‎420,000 تومان

ممبرین کلاژنی فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

مشاهده محصول
‎392,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

پودر استخوان FDBA پنج عددی BioGenix-Bone - همانندساز...

مشخصه:5 عدد ویال تک سایز/حجم

مشاهده محصول
‎769,500 تومان ‎855,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

پودر استخوان OsvehOss BCP - اسوه

مشاهده محصول
‎420,000 تومان

ممبرین درم - همانندساز کیش

مشاهده محصول
‎291,000 تومان

گرانول DBM&MBA فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

مشاهده محصول
‎241,000 تومان

ممبرین کلاژنی - همانندساز کیش

مشاهده محصول
‎291,000 تومان

پیشنهاد ویژه