فروش اقساطی

فسفرپلیت Woodpecker - Free Scan

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎145,000,000 تومان
فروش اقساطی

اسکنر داخل دهانی Medit - i500

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎540,000,000 تومان

پایه رومیزی نگاتوسکوپ پلاستیکی - عاج طب

مشخصه:

مشاهده محصول
‎590,000 تومان

تاریکخانه Dentex - عاج طب

مشاهده محصول
‎4,250,000 تومان
فروش اقساطی

دستگاه رادیوگرافی RXDC مدل دیواری - MyRay

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎145,000,000 تومان
فروش اقساطی

فسفرپلیت DentaFilm - SMART

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎119,900,000 تومان
فروش اقساطی

اسکنر داخل دهانی Medit - i700

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎720,000,000 تومان

فسفرپلیت Cruxell - Cruxcan CRX-1000

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎269,775,000 تومان

دوربین داخل دهانی با سیم GoodDrs - Dr's Cam V

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎17,700,000 تومان
فروش اقساطی

دوربین داخل دهانی با سیم GoodDrs - Ez SHOT HD V

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎14,880,000 تومان

دوربین داخل دهانی بی سیم GoodDrs - Dr's Cam

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎45,390,000 تومان

دوربین داخل دهانی SCS - ICAM828

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎17,500,000 تومان
فروش اقساطی

سنسور رادیوگرافی Vatech - EzSensor Classic

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎101,500,000 تومان
فروش اقساطی

دستگاه رادیوگرافی RXDC Extend مدل دیواری - MyRay

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎168,000,000 تومان

سنسور رادیوگرافی Trident - I-View

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎152,600,000 تومان

پیشنهاد ویژه