فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی پرستو Dentine - FX1020-405T

مشخصه:ارسال از 60 روز کاری آینده

مشاهده محصول
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی پرستو Dentine - FX1020-405S40

مشخصه:ارسال از 60 روز کاری آینده

مشاهده محصول
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی پرستو Dentine - FX1020-405S

مشخصه:ارسال از 60 روز کاری آینده

مشاهده محصول
فروش اقساطی یونیت دندانپزشکی مدل Sorena - پارس دنتال

یونیت دندانپزشکی Sorena - پارس دنتال

مشخصه:ارسال از 60 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎112,000,000 تومان
فروش اقساطی

ساکشن جراحی نیمه خشک Corpus VAC - Direct 3/4

مشخصه:3 الی 4 یونیت / ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎80,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی Extra 3006CF - دنتوس

مشخصه:ارسال از 120 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎440,000,000 تومان
فروش اقساطی

ساکشن جراحی نیمه خشک Corpus VAC - Direct 1/2

مشخصه:1 الی 2 یونیت / ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎48,000,000 تومان
فروش اقساطی

ساکشن مرکزی Corpus VAC - Hercules 5

مشخصه:5 الی 6 یونیت / ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎110,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی پرستو فول آپشن Dentine - FX1020-605S

مشخصه:ارسال از 70 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎279,900,000 تومان

ساکشن مرکزی 7 یونیت - Fomos

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎132,000,000 تومان

ساکشن مرکزی 5 یونیت - Fomos

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎110,000,000 تومان

ساکشن مرکزی سه یونیت - Fomos

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎73,000,000 تومان

ساکشن مرکزی دو یونیت - Fomos

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎55,000,000 تومان

تابوره دستی پشت ثابت SH - نوید اکباتان

مشخصه:تحویل یک ماهه

مشاهده محصول
‎7,300,000 تومان

تابوره پایی پشت گردان SP1 - نوید اکباتان

مشخصه:تحویل یک ماهه

مشاهده محصول
‎8,600,000 تومان

پیشنهاد ویژه