اتوکلاو تعداد محصولات این گروه: 14


 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  28,340,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  19,914,300 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •        5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت شیک طب پرشیا              
  17,500,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •       2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت فرازمهر         قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.    
  12,690,000 تومان 13,800,000 تومان
  تخفیف ویژه
  موجود

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  23,980,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  24,100,000 تومان 24,852,000 تومان
  تخفیف ویژه
  موجود

 •          5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت شیک طب پرشیا              
  17,000,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •       2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت فرازمهر         قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.    
  12,099,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  21,745,500 تومان
  تحویل سه ماهه

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  23,653,000 تومان
  موجود

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  24,660,000 تومان 26,160,000 تومان
  تخفیف ویژه
  موجود

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  26,160,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  26,051,000 تومان
  موجود

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  26,465,200 تومان
  موجود
  ثبت سفارش