سنسور دیجیتال (RVG)  تعداد محصولات این گروه: 8


 •      12 ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش     این دستگاه با سنسور سایز 1 و بدون لب تاپ ارائه می گردد.
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      24 ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش    کلیپ دمو و معرفی سنسور رادیوگرافی دیجیتال SuniRay2    سنسور این دستگاه با دو سایز 1 و 2 و بدون لب تاپ ارائه می گردد.      
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      12 ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش      فیلم معرفی سنسور رادیوگرافی پرتابل  X-Pod    این دستگاه با سنسور سایز 1 ارائه می گردد.
  نا موجود

 •      12 ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش    این دستگاه با سنسور سایز 1.5 و بدون لب تاپ ارائه می گردد.             زمان تحویل:          یک ماهه         شرایط پرداخت اقساطی:         30٪ نقد به صورت آنلاین - 70٪ سه فقره چک      
  2 نظر
  نا موجود

 •      24 ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش    این دستگاه با سنسور سایز 2 و بدون لب تاپ ارائه می گردد.      
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      12 ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش    این دستگاه با سنسور سایز 1 و بدون لب تاپ ارائه می گردد.             زمان تحویل:          نقدی: فوری         اقساطی: پس از دریافت چک اقساط          شرایط پرداخت اقساطی:         48٪ نقد به صورت آنلاین - 52٪ چهار فقره چک     
  نا موجود

 •      12 ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش    این دستگاه با سنسور سایز 1.5 و بدون لب تاپ ارائه می گردد.           زمان تحویل:          یک ماهه         شرایط پرداخت اقساطی:         30٪ نقد به صورت آنلاین - 70٪ سه فقره چک       
  نا موجود

 •      12 ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش     این دستگاه با سنسور سایز 1 و بدون لب تاپ ارائه می گردد.
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش