بیس و لاینر تعداد محصولات این گروه: 26


 • بسته بندی: 30 گرم پودر + 18 میلی لیتر مایع Fast Set      * ضمانت تاریخ مصرف     
  65,000 تومان
  پودر+مایع

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  67,500 تومان
  پودر زینک+اوژنول

 •        * ضمانت تاریخ مصرف     
  200,000 تومان
  250 گرمی

 • محتوی بسته: 2 عدد سرنگ 2 گرمی           * ضمانت تاریخ مصرف   
  185,000 تومان
  ۲ عددی

 •           بسته بندی: - بزرگ: 100 گرم پودر + 40 میلی لیتر مایع - کوچک: 35 گرم پودر + 15 میلی لیتر مایع        پودر= زینک اکساید+منیزیم اکساید مایع= پلی آکریلیک اسید       * ضمانت تاریخ مصرف    
  465,000 تومان
  پودر+مایع

 •           بسته بندی: - بزرگ: 100 گرم پودر + 40 میلی لیتر مایع - کوچک: 35 گرم پودر + 15 میلی لیتر مایع        پودر= زینک اکساید+منیزیم اکساید مایع= فسفریک اسید       * ضمانت تاریخ مصرف     فیلم آموزشی و معرفی زینک فسفات - HOFFMANN'S
  465,000 تومان
  1 نظر
  پودر+مایع

 • بسته بندی: 40 گرم پودر + 20 میلی لیتر مایع      * ضمانت تاریخ مصرف     
  250,000 تومان
  پودر+مایع

 •       بسته بندی: یک عدد سرنگ 2.5 گرمی       * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     شید: Light Yellow بسته بندی: استاندارد - مینی      محتویات بسته استاندارد:    - پودر 35 گرمی   - مایع 25 گرمی (20 میلی لیتر)      محتویات بسته Gold:    - پودر 15 گرمی   - مایع 10 گرمی (8 میلی لیتر)      * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • * ضمانت تاریخ مصرف
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     بسته بندی: یک عدد سرنگ ۱/۵ گرمی       * ضمانت تاریخ مصرف
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    بسته بندی: 2 عدد سرنگ 1.5 گرمی       * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •         محتویات بسته: - یک عدد سرنگ 3.6 گرم- 20 عدد تیپ- یک عدد محافظ             * ضمانت تاریخ مصرف      
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •       محتوی بسته: دو عدد سرنگ 2 گرمی + 10 عدد تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: 28 گرم پودر + 10 میلی لیتر مایع      * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •        بسته بندی: مایع 25 گرمی            * ضمانت تاریخ مصرف           
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته:    - پودر 10 گرمی   - مایع 8 گرمی (6.8 میلی لیتر)       * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •        * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: 15 گرم پودر + 10 میلی لیتر مایع            * ضمانت تاریخ مصرف   
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتوی بسته: بیس 13 گرمی+ کاتالیست 11 گرمی به همراه میکسینگ پد        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: 30 گرم پودر + 15 میلی لیتر مایع       * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: 30 گرم پودر + 15 میلی لیتر مایع       * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتوی بسته: یک عدد سرنگ 5 گرمی به همراه 3 عدد تیپ          * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش