کاندیشنر و پرایمر تعداد محصولات این گروه: 13


 • پرسلن اچانت محتویات بسته: یک عدد سرنگ 3 میلی لیتریبه همراه یک عدد تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف     محصول شرکت دانش بنیان مروابندارای تاییدیه Iso 13485
  30,000 تومان
  1 نظر
  3 میلی لیتری
 • جدید


          محتویات کیت بسته: - یک عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری ژل هیدروفلوریک اسید 9.6% (پرسلن اچانت)- یک عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری سایلن پرسلن- یک عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری رابردم- یک عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری ماده خشک کننده شیمیای- 12 عدد تیپ              * ضمانت تاریخ مصرف       
  380,000 تومان
  موجود
 • جدید


      محتوی بسته: یک عدد بطری 3 میلی لیتری      * ضمانت تاریخ مصرف  
  820,000 تومان
  3 میلی لیتری
 • جدید


      محتوی بسته: یک عدد بطری 4 میلی لیتری      * ضمانت تاریخ مصرف  
  1,100,000 تومان
  4 میلی لیتری

 •       محتوی بسته: یک عدد بطری 23.8 میلی لیتری (25 گرمی)       * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     محتوی بسته: یک عدد بطری 5 میلی لیتری      * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتوی بسته: یک عدد بطری 4 میلی لیتری   
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •         محتویات کیت بسته: - یک عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری ژل هیدروفلوریک اسید 9% (پرسلن اچانت)- یک عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری سایلن پرسلن- 2 عدد تیپ مشکی مخصوص سایلن- 2 عدد تیپ قرمز مخصوص پرسلن اچ              * ضمانت تاریخ مصرف       
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     محتویات بسته: یک عدد بطری 5 میلی لیتری        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     پرسلن اچانت محتویات بسته: یک عدد سرنگ 2.5 میلی لیتری + دو عدد تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     محتوی بسته: یک عدد سرنگ 2.5 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     محتوی بسته: یک عدد بطری 4 میلی لیتری      * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش