مواد عمومی ترمیمی تعداد محصولات این گروه: 32


 • * ضمانت تاریخ مصرف      محصول شرکت دانش بنیان مروابندارای تاییدیه Iso 13485
  59,000 تومان
  1 نظر
  30 میلی لیتری

 •       * ضمانت تاریخ مصرف      محصول شرکت دانش بنیان مروابندارای تاییدیه Iso 13485
  46,000 تومان
  200 گرمی

 •            محتوی بسته: یک عدد سرنگ 1.2 گرمی + 3 عدد تیپ      * ضمانت تاریخ مصرف     
  85,000 تومان
  ۱/۲ گرمی

 • بسته بندی: 100 و یا 200 عدد کاپ 2 گرمیمجموعاً 200 و یا 400 گرمدر چهار طعم مختلف       * ضمانت تاریخ مصرف  
  165,000 تومان
  موجود

 •         محتویات بسته: یک عدد سرنگ 3 میلی لیتر + 5 عدد تیپ       * ضمانت تاریخ مصرف  
  100,000 تومان
  1 نظر
  3 میلی لیتری

 • * ضمانت تاریخ مصرف     
  79,000 تومان
  30 میلی لیتری

 •         محتوی بسته: یک عدد پودر 110 گرمی پروفیلاکسی      * ضمانت تاریخ مصرف   
  55,000 تومان
  110 گرمی

 • محتوی بسته: یک عدد بطری 5 میلی لیتری    * ضمانت تاریخ مصرف  
  430,000 تومان
  1 نظر
  5 میلی لیتری

 •      * ضمانت تاریخ مصرف
  170,000 تومان
  1 نظر
  ۷ گرمی
 • جدید


          محتوی بسته: یک عدد تیوب 50 گرمی42 میلی لیتری - قابل استفاده برای تقریبا 20 تریتمنت   
  110,000 تومان
  42 میلی لیتری

 • 900 گرم
  ثبت سفارش
 • جدید


     * ضمانت تاریخ مصرف     
  35,000 تومان
  10 میلی لیتری

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • * ضمانت تاریخ مصرف
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •        محتوی بسته: یک عدد تیوب 40 گرمی طعم های موجود: طالبی - نعناع - توت فرنگی - وانیل - چند میوه        * ضمانت تاریخ مصرف     
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •        محتوی بسته: یک عدد تیوب 40 گرمی طعم های موجود: طالبی - نعناع - توت فرنگی - وانیل - چند میوه        * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •         محتوی بسته: یک عدد تیوب 40 گرمی طعم های موجود: طالبی - نعناع - توت فرنگی   
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •   تعداد در بسته: 80 عددمدل: قدامیسایز: آسورت       
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •         محتوی بسته: دو عدد سرنگ 1.2 گرمی        * ضمانت تاریخ مصرف       
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •         محتویات بسته: یک عدد سرنگ 1.2 میلی لیتر + سرتیپ       * ضمانت تاریخ مصرف  
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتوی بسته: یک عدد تیوب 90 گرمی       * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •         محتوی بسته: یک عدد سرنگ 1.2 میلی لیتر         * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    محتویات بسته:   - یک عدد بطری 40 میلی لیتری  - 20 عدد دیش  - 50 عدد میکروتیپ اپلیکاتور  - یک عدد هولدر اپلیکاتور قابل استفاده برای کامپوزیت، گلاس آینومر، آکریل، دنتین و انامل              * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش