کانال لوبریکنت تعداد محصولات این گروه: 14


 • محتویات بسته: یک عدد بطری 30 میلی لیتری         * ضمانت تاریخ مصرف     محصول شرکت دانش بنیان مروابندارای تاییدیه Iso 13485
  30,000 تومان
  2 نظر
  30 میلی لیتری

 • محتویات بسته: یک عدد سرنگ 5 میلی لیتریبه همراه 3 عدد تیپ         * ضمانت تاریخ مصرف     محصول شرکت دانش بنیان مروابندارای تاییدیه Iso 13485
  20,000 تومان
  2 نظر
  5 میلی لیتری

 • محتویات بسته: - 2 عدد سرنگ 5 میلی لیتری- دو عدد تیپ       * ضمانت تاریخ مصرف     محصول شرکت دانش بنیان مروابندارای تاییدیه Iso 13485
  52,000 تومان
  3 نظر
  10 میلی لیتری

 •       محتویات بسته: - چهار عدد سرنگ 5 گرمی            * ضمانت تاریخ مصرف    
  380,000 تومان
  20 گرمی

 • محتویات بسته: یک عدد بطری 30 میلی لیتری         * ضمانت تاریخ مصرف    
  25,000 تومان
  30 میلی لیتری

 •            بسته بندی:   - یک عدد سرنگ ۱۲ گرمی  - دو عدد سرنگ ۱۲ گرمی  - پنج عدد سرنگ ۳ سی سی    در حال حاضر تنها بسته یک عددی (سرنگ ۱۲ گرمی) موجود می باشد.     * ضمانت تاریخ مصرف     
  195,000 تومان
  1 نظر
  موجود

 •       محتویات بسته: - یک عدد بطری 120 میلی لیتری            * ضمانت تاریخ مصرف    
  90,000 تومان
  120 میلی لیتری

 •            * ضمانت تاریخ مصرف     
  85,000 تومان
  1 نظر
  ۶۰ میلی لیتری

 •       محتوی بسته: دو عدد سرنگ 6 گرمی + 6 عدد تیپ کرمی        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: - یک عدد بطری 100 میلی لیتری - یک عدد سرنگ یک سی سی - تیپ های یکبارمصرف         * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •       محتویات بسته: - یک عدد بطری 50 میلی لیتری و یا 200 گرمی - آداپتور         * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: 3 عدد سرنگ 6 گرمی + 20 عدد سر تیپ     * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: - 2 عدد سرنگ 6 گرمی- 10 عدد تیپ یکبار مصرف       * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •       محتوی بسته: سه عدد سرنگ 6 گرمیبه همراه 20 عدد تیپ یکبارمصرف        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش