جستجو سریع

  فیلتر براساس برند

  فیلتر براساس کشور سازنده

  مواد هموستات تعداد محصولات این گروه: 8


  •      آلومینیوم کلرید 25% محتوی بسته: یک عدد بطری 10 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف  
   29,000 تومان
   10 میلی لیتری

  •      آلومینیوم کلرید 25% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 5 میلی لیتری به همراه دیسپنسر و کانکتور و تعدادی اپلیکاتور       * ضمانت تاریخ مصرف  
   49,500 تومان
   1 نظر
   5 میلی لیتری

  •      محتوی بسته: یک عدد بطری 10 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف  
   27,000 تومان
   1 نظر
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین

  •      موجود به دو صورت آلومینیوم کلرید 20 و 15 درصد محتوی بسته: یک عدد سرنگ 0.8 گرمی + 3 عدد اپلیکاتور       * ضمانت تاریخ مصرف  
   49,500 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین

  •      آلومینیوم کلرید 15% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 0.7 گرمی       * ضمانت تاریخ مصرف فیلم راهنمای استفاده و کار با ژل هموستات TRAXODENT  
   50,000 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین

  • فریک سولفات 20% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 30 میلی لیتری به همراه 20 عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری و 20 عدد تیپ مخصوص       * ضمانت تاریخ مصرف  
   325,000 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین

  • آلومینیوم کلراید 25% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 30 میلی لیتری به همراه 20 عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری و 20 عدد تیپ مخصوص       * ضمانت تاریخ مصرف  
   325,000 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین

  • فریک سولفات 15.5% محتوی بسته: یک عدد شیشه 30 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف  
   205,000 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین