مواد هموستات تعداد محصولات این گروه: 8


 •      محتوی بسته: یک عدد بطری 10 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      آلومینیوم کلرید 25% محتوی بسته: یک عدد بطری 10 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      موجود به دو صورت آلومینیوم کلرید 20 و 15 درصد محتوی بسته: یک عدد سرنگ 0.8 گرمی + 3 عدد اپلیکاتور       * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      آلومینیوم کلرید 25% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 5 میلی لیتری به همراه دیسپنسر و کانکتور و تعدادی اپلیکاتور       * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      آلومینیوم کلرید 15% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 0.7 گرمی       * ضمانت تاریخ مصرف فیلم راهنمای استفاده و کار با ژل هموستات TRAXODENT  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • فریک سولفات 20% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 30 میلی لیتری به همراه 20 عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری و 20 عدد تیپ مخصوص       * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • آلومینیوم کلراید 25% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 30 میلی لیتری به همراه 20 عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری و 20 عدد تیپ مخصوص       * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • فریک سولفات 15.5% محتوی بسته: یک عدد شیشه 30 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش