مواد هموستات تعداد محصولات این گروه: 15


 •      آلومینیوم کلرید 25% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 3 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف    محصول شرکت دانش بنیان مروابندارای تاییدیه Iso 13485
  37,000 تومان
  6 نظر
  3 میلی لیتری
 • -15% جدید


       آلومینیوم کلرید 25% محتوی بسته: یک عدد بطری 18 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف    محصول شرکت دانش بنیان مروابندارای تاییدیه Iso 13485
  59,500 تومان 70,000 تومان
  تخفیف ویژه
  18 میلی لیتری

 •      محتوی بسته: یک عدد بطری 15 و یا 30 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف  
  90,000 تومان
  موجود

 • فریک سولفات 15.5% محتوی بسته: یک عدد شیشه 30 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف  
  365,000 تومان
  1 نظر
  30 میلی لیتری

 •      آلومینیوم کلرید 25% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 2.5 گرمی به همراه 5 عدد تیپ       * ضمانت تاریخ مصرف  
  80,000 تومان
  2.5 گرمی

 • فریک سولفات 20% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 30 میلی لیتری به همراه 20 عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری و 20 عدد تیپ مخصوص       * ضمانت تاریخ مصرف  
  590,000 تومان
  1 نظر
  30 میلی لیتری

 • آلومینیوم کلراید 25% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 30 میلی لیتری به همراه 20 عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری و 20 عدد تیپ مخصوص       * ضمانت تاریخ مصرف  
  590,000 تومان
  1 نظر
  30 میلی لیتری

 •      محتوی بسته: یک عدد بطری 10 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      آلومینیوم کلرید 25% محتوی بسته: یک عدد بطری 10 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      موجود به دو صورت آلومینیوم کلرید 20 و 15 درصد محتوی بسته: یک عدد سرنگ 0.8 گرمی + 3 عدد اپلیکاتور       * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      آلومینیوم کلرید 25% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 5 میلی لیتری به همراه دیسپنسر و کانکتور و تعدادی اپلیکاتور       * ضمانت تاریخ مصرف  
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      آلومینیوم کلرید 15% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 0.7 گرمی       * ضمانت تاریخ مصرف فیلم راهنمای استفاده و کار با ژل هموستات TRAXODENT  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    محتوی بسته: 4 ورق 10 عددی ابعاد: 1x1x1 سانتی متر        * ضمانت تاریخ مصرف  
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    محتوی بسته: 4 ورق 6 عددی ابعاد: 1x1x1 سانتی متر        * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      آلومینیوم کلرید 25% محتوی بسته: یک عدد بطری 18 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش