روکش سنسور RVG - زلال طب شیمی

مشخصه:15 عددی

مشاهده محصول
‎7,725 تومان

روکش هد رادیوگرافی - زلال طب شیمی

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎23,175 تومان

فریم فیلم رادیوگرافی - سامان زر دندان

مشاهده محصول
‎56,000 تومان

روکش سنسور RVG - سامان زر دندان

مشخصه:150 عددی

مشاهده محصول
‎43,700 تومان

روکش هد رادیوگرافی - سامان زر دندان

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎20,700 تومان

فریم فیلم رادیوگرافی - زلال طب شیمی

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎55,125 تومان

روکش سنسور فسفرپلیت - سامان زر دندان

مشخصه:500 عددی

مشاهده محصول
‎400,000 تومان

روکش سنسور RVG - روشا طب کسرا

مشخصه:150 عددی

مشاهده محصول
‎35,000 تومان

روکش هد رادیوگرافی - روشا طب کسرا

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎12,500 تومان

روکش سنسور RVG - ایمان شفا گستر

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎40,000 تومان

فیلم هولدر بایت وینگ - سامان زر دندان

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎40,250 تومان

داروی ظهور و ثبوت - جهان

مشاهده محصول
‎975,000 تومان

روکش سنسور Brilliant - RVG

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎58,823 تومان

کاور هد رادیوگرافی - ایمان شفا گستر

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎11,813 تومان

روکش سنسور فسفرپلیت - روشا طب کسرا

مشخصه:500 عددی

مشاهده محصول
‎367,500 تومان

پیشنهاد ویژه