• جدید

اپکس لوکیتور Bomedent - iRoot

مشخصه:ساخت چین

مشاهده محصول
‎5,190,000 تومان
  • جدید

کابل فایل هولدر اپکس لوکیتور - Bomedent

مشاهده محصول
‎290,000 تومان

جرمگیری اولتراسونیک DTE Woodpecker - D5

مشخصه:ساخت چین

مشاهده محصول
‎6,330,275 تومان

اپکس لوکیتور Woodpecker - Minipex

مشخصه:ساخت چین

مشاهده محصول
‎5,400,000 تومان
  • جدید

موتور اندو بی سیم Bomedent - Marc III

مشخصه:ساخت چین

مشاهده محصول
‎10,400,000 تومان

جرمگیری اولتراسونیک نوری Eighteeth - UltraMint Pro

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎16,972,477 تومان

موتور اندو بی سیم Eighteeth - E-xtreme

مشخصه:ساخت چین

مشاهده محصول
‎10,733,945 تومان

جرمگیری اولتراسونیک داخل یونیتی نوری DTE Woodpecker...

مشخصه:ساخت چین

مشاهده محصول
‎4,954,128 تومان

موتور اندو بی سیم Woodpecker - Endo Smart Plus

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎15,500,000 تومان

جرمگیری اولتراسونیک نوری DTE Woodpecker - D7

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎8,990,826 تومان

اپکس لوکیتور و پالپ تستر Woodpecker - Ai-Pex

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎12,300,000 تومان
فروش اقساطی

موتور اندو بی سیم Woodpecker - Endo Pace

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎10,444,954 تومان
فروش اقساطی

اولتراسونیک ایریگیشن Woodpecker - Endo 1

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎8,500,000 تومان
فروش اقساطی

گوتا کاتر بی سیم Woodpecker - Fi-P

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎9,980,000 تومان
فروش اقساطی

گان آبچوراتور Woodpecker - Fi-G

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎13,980,000 تومان

پیشنهاد ویژه